Rezygnacja z urlopu na żądanie

Rezygnacja z urlopu na żądanie

17.10.2016

Pracownik nie ma prawa sam zdecydować o rezygnacji z urlopu na żądanie. Złożenie wniosku o urlop jest oświadczeniem woli skierowanym do pracodawcy. Oświadczenie to pracownik może skutecznie odwołać, jeżeli rezygnacja z urlopu na żądanie dojdzie do pracodawcy jednocześnie z tym oświadczeniem lub wcześniej.

Cofnięcie wniosku o urlop na żądanie

Pracownik nie może jednostronnie cofnąć wniosku o urlop na żądanie, jeżeli pracodawca zdążył się już z nim zapoznać, nawet jeżeli jeszcze go nie zatwierdził. Będzie musiał poczekać na aprobatę pracodawcy. Ten może się zgodzić lub odmówić bez podawania przyczyny.

Jeśli pracodawca nie zgodził się na wycofanie wniosku, pracownik nie powinien w tym dniu pracować. Zatem niedopuszczenie go do jej wykonywania było zgodne z prawem. Za te dni pracownikowi będzie przysługiwało wynagrodzenie urlopowe.

Pracownik wysłał do pracodawcy e-mail z prośbą o urlop na żądanie w kolejnym dniu. Pracodawca nie zdążył odebrać poczty z powodu awarii. W domu pracownik rozmyślił się i wysłał pracodawcy kolejny e-mail z prośbą o anulowanie poprzedniego wniosku. Ponieważ pracodawca nie odczytał poprzedniej wiadomości, podwładny skutecznie wycofał swoje oświadczenie woli.

 

Przesunięcie urlopu na inny termin

Są przypadki, w których pracodawca musi przesunąć pracownikowi urlop na inny termin. Dzieje się tak, jeżeli podwładny nie może rozpocząć urlopu w ustalonym terminie z przyczyn usprawiedliwiających nieobecność w pracy, takich jak:

  • czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby,

  • odosobnienia w związku z chorobą zakaźną,

  • powołania na ćwiczenia wojskowe albo na przeszkolenie wojskowe do 3 miesięcy,

  • urlopu macierzyńskiego.

 

Ważne! 

Powyższy katalog jest przykładowy. Pracodawca może zaakceptować jeszcze inne, ważne powody.

 

Pracownik poprosił o urlop na żądanie na dzień następny. Pracodawca się zgodził. Pod koniec dnia podwładny poprosił o wycofanie swojego wniosku. Potrzebował urlopu na zaplanowane badania, ale okazało się, że zostały przesunięte. Pracodawca zgodził się na wycofanie oświadczenia woli pracownika.

 

Autorem odpowiedzi jest: 

Michał Tomaszewski

Nasze usługi

Audyt dokumentów czasu pracy
Ułożenie grafików czasu pracy
Szkolenia

Szkolenia Akademia Wiedza i Praktyka

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

wiper-pixel