Pracownik niepełnoetatowy odbierze jeden dzień za pracę w dniu wolnym

Pracownik niepełnoetatowy odbierze jeden dzień za pracę w dniu wolnym

Joanna Suchanowska

28.08.2015

Za pracę w wolną sobotę niepełnoetatowemu pracownikowi należy oddać jeden dzień wolny od pracy. Pracę w godzinach nadliczbowych można zrekompensować udzielając pracownikowi czasu wolnego lub wypłacając wynagrodzenie z dodatkiem.

W przypadku, gdy sobota jest dniem, w którym pracownik niepełnoetatowy miał korzystać z dnia wolnego od pracy wynikającego z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy, z tytułu pracy w tym dniu, pracownik powinien otrzymać inny cały dzień wolny od pracy.

Z tytułu pracy w wolną sobotę pracownikowi należy się jeden, cały dzień wolny od pracy. Zasada ta znajduje zastosowanie również do pracowników niepełnoetatowych. Chodzi bowiem o zapewnienie pracownikom odpowiedniej liczny dni wolnych od pracy, a nie o udzielenie im określonej liczby godzin czasu wolnego.

Zatem w przypadku pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy, należy również udzielić jednego dnia wolnego od pracy za pracę w wolną sobotę.

W umowie o pracę z pracownikiem niepełnoetatowym należy określić limit godzin pracy, po przekroczeniu którego nabywa on prawo do wynagrodzenia, jak za pracę w godzinach nadliczbowych.

W takim przypadku za wszystkie godziny wykraczające poza wskazany limit, pracownik niepełnoetatowy otrzymuje wynagrodzenie ze wskazanymi w przepisach dodatkami. Natomiast za godziny pracy poniżej limitu (ale przekraczające obowiązujący go wymiar czasu pracy) pracownik zachowuje prawo do normalnego wynagrodzenia za pracę, bez dodatków.

Autorem odpowiedzi jest: 

Joanna Kaleta

Nasze usługi

Audyt dokumentów czasu pracy
Ułożenie grafików czasu pracy
Szkolenia

Szkolenia Akademia Wiedza i Praktyka

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

wiper-pixel