Elektroniczne akta osobowe

01.01.2019

Z dniem 1 stycznia 2019 r. weszły w życie przepisy Kodeksu pracy przewidujące możliwość prowadzenia akt osobowych i innej dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy w drodze elektronicznej.

Od 1 stycznia 2019 r. Kodeks pracy zrównuje dokumentację pracowniczą prowadzoną i przechowywaną w postaci elektronicznej z dokumentacją pracowniczą prowadzoną i przechowywaną w postaci papierowej (art.  9411 kp).

Zgodnie z art. 948 kp pracodawca może zmieniać postać, w której prowadzi i przechowuje dokumentację pracowniczą. Zmiana postaci dokumentacji pracowniczej z papierowej na elektroniczną następuje przez sporządzenie odwzorowania cyfrowego, w szczególności skanu, i opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną pracodawcy lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym upoważnionej przez pracodawcę osoby, potwierdzającym zgodność odwzorowania cyfrowego z dokumentem papierowym.

Szczegółowe warunki m.in. przejścia na elektroniczną formę prowadzenia elektronicznych akt osobowych oraz zabezpieczenia e-akt określa wprowadzone z dniem 1 stycznia 2019 r. rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz.U. z 2018 r., poz. 2369).

Czytaj więcej:
Od 2019 r. można przejść na dokumentację elektroniczną >>

Podstawa prawna: 
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
Słowa kluczowe:
akta osobowee-akta

Szkolenia Akademia Wiedza i Praktyka

Biblioteka kadrowego

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

wiper-pixel