Ustanie stosunku pracy w trakcie okresu rozliczeniowego – rozliczenie pracownika

Ustanie stosunku pracy w trakcie okresu rozliczeniowego – rozliczenie pracownika

Izabela Nowacka

02.12.2015

W przypadku gdy w trakcie okresu rozliczeniowego dojdzie do ustania stosunku pracy z pracownikiem, pracodawca powinien zweryfikować liczbę godzin do przepracowania przypadających od początku okresu rozliczeniowego do dnia ustania stosunku pracy, tj. ustalić wymiar czasu pracy pracownika, którego stosunek pracy ustaje, w okresie od pierwszego dnia okresu rozliczeniowego do dnia ustania stosunku pracy.

Jeżeli pracownik jest wynagradzany stawką miesięczną w stałej wysokości, nie przysługuje mu żadne wyrównanie w razie niedopracowania godzin. Wynagrodzenie tego rodzaju jest bowiem zryczałtowane i nie zależy od liczby przypadających do przepracowania w danym miesiącu godzin roboczych. Za każdy miesiąc przepracowany w pełni, zgodnie z ułożonym grafikiem, niezależnie od liczby godzin roboczych, pracownik otrzymuje pełne wynagrodzenie.

Z odmienną sytuacją mamy do czynienia, gdy pracownik wynagradzany jest według stawki godzinowej. W takim przypadku jest bardzo prawdopodobne, że nabędzie prawo do wynagrodzenia przestojowego.

Pracownik jest wynagradzany według stawki w wysokości 10 zł/godz. Pracuje w systemie równoważnym, w 2-miesięcznym okresie rozliczeniowym. W okresie maj – czerwiec, zgodnie z harmonogramem, powinien przepracować łącznie 328 godzin. Na maj zaplanowano 145 godzin, a na czerwiec 183 godziny. Z pracownikiem rozwiązano umowę o pracę za porozumieniem strony z dniem 31 maja 2015 r. Wymiar czasu pracy w skróconym okresie rozliczeniowym, tj. w maju 2015 r., wynosi 160 godz. [(40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 1 dzień) – (1 święto × 8 godz.)]. Jednak pracownik przepracował 145 godzin, czyli 15 mniej (160 godz. – 145 godz.).
Pracodawca był obowiązany wypłacić pracownikowi łączne wynagrodzenie w wysokości 1.760 zł:
- 1.595 zł (145 godz. × 11 zł) oraz
- wynagrodzenie przestojowe w kwocie 165 zł (15 godz. × 11 zł).

 

Pracownik zatrudniony w 1-miesięcznym okresie rozliczeniowym, w systemie równoważnym, zwolnił się z pracy 19 czerwca br. Zarabiał miesięcznie 3.400 zł. Na ten miesiąc miał zaplanowaną pracę zgodnie z wymiarem wynoszącym 168 godzin. Jednak do 19 czerwca przepracował łącznie 96 godzin (8 dni po 12 godzin). W przypadku zatrudnienia trwającego tylko przez część miesiąca w takim systemie czasu pracy, gdzie rozkład pracy jest nierównomierny, do wyliczenia wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca przyjmuje się liczbę godzin, jaka brakuje pracownikowi do osiągnięcia nominału w danym miesiącu (pismo GIP z 6 stycznia 2010 r., GPP-364/118-4560-79/09/PE/RP). Innymi słowy, jest to liczba godzin nieobecności pracownika w pracy, a nie liczba godzin, jaka była do przepracowania w okresie po rozwiązaniu angażu. Zatem pracownikowi brakowało do tego wymiaru 72 godziny, a nie liczba godzin, jaka była do przepracowania w okresie od 20 do 31 maja.
Za maj pracownikowi przysługiwało wynagrodzenie w wysokości:
- 3.400 zł : 160 godzin = 21,25 zł,
- 21,25 zł × 72 godziny = 1.530 zł,
- 3.400 zł – 1.530 zł = 1.870 zł.

Autorem odpowiedzi jest: 

Izabela Nowacka

Nasze usługi

Audyt dokumentów czasu pracy
Ułożenie grafików czasu pracy
Szkolenia

Szkolenia Akademia Wiedza i Praktyka

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

wiper-pixel