Ograniczanie czasu pracy lekarzy - pracują za długo

Ograniczanie czasu pracy lekarzy - pracują za długo

Kaczmarczyk Dorota

22.06.2015

Państwowa Inspekcja Pracy zwracał uwagę na problem świadczenia ciągłej pracy na rzecz tej samej placówki na podstawie kilku różnych umów przez tę samą osobę, zarzucając tym samym obchodzenie przepisów prawa pracy. Ograniczanie czasu pracy lekarzy naruszałoby jednak swobodę działalności gospodarczej. Od dłuższego czasu mamy sytuację patową i brak rozwiązania, które byłoby dobre zarówno dla lekarzy, jak i bezpieczne dla pacjentów.

Lekarz decydujący się na pracę na rzecz tej samej placówki na podstawie kilku różnych umów działa zgodnie z prawem i na podstawie przepisów. Powinien jednak kierować się zdrowym rozsądkiem, pamiętając, że odpowiada zarówno za siebie, jak i za pacjenta.

Ograniczanie czasu pracy lekarzy – stanowisko Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy

Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy apeluje do Ministra Zdrowia, aby decyzją administracyjną ograniczył czas pracy lekarzy do 48 godzin tygodniowo, bez względu na formę zatrudnienia i liczbę miejsc pracy.

Rozważając zaistniałą sytuację i próbując znaleźć sposób na ograniczenie czasu pracy lekarzy, np. przez określenie limitu liczby miejsc pracy, należy wziąć pod uwagę, że jest to równoznaczne ze zmianą przepisów i ograniczeniem swobody działalności gospodarczej lekarzy.

Ograniczanie czasu pracy lekarzy – stanowisko Państwowej Inspekcji Pracy

Z kolei Państwowa Inspekcja Pracy za konieczne uważa wprowadzenie takich zmian legislacyjnych, które wyeliminują możliwość pracy w tym samym miejscu na podstawie różnych form zatrudnienia, bez zachowania prawa do odpoczynku. Zatem i również w tym przypadku w znaczący sposób zostałaby ograniczona swoboda działalności gospodarczej lekarzy.

Autorem odpowiedzi jest: 

Dorota Kaczmarczyk

Nasze usługi

Audyt dokumentów czasu pracy
Ułożenie grafików czasu pracy
Szkolenia

Szkolenia Akademia Wiedza i Praktyka

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

wiper-pixel