Umowy o dzieło w 2021 r. – czym się charakteryzują i kiedy podlegają zgłoszeniu do ZUS

Umowy o dzieło w 2021 r. – czym się charakteryzują i kiedy podlegają zgłoszeniu do ZUS
Dokument aktualny

09.03.2021

Od początku 2021 r. umowy o dzieło objęte zostały obowiązkiem ich ewidencjonowania w ZUS. Dowiedz się, jak prawidłowo zawierać i zgłaszać do ZUS tego rodzaju umowy po zmianach z 2021 roku.

ZUS, w ramach kontroli wykonywania zadań i obowiązków w zakresie ubezpieczeń społecznych przez płatników składek, ma prawo zweryfikować zawartą umowę. Jeśli w wyniku analizy stwierdzi, że usługobiorca nietrafnie wybrał umowę o dzieło i faktycznie ma do czynienia z umową zlecenia lub umową o świadczenie usług albo wręcz umową o pracę, to może przemianować rodzaj umowy i w konsekwencji objąć wykonawcę obowiązkowymi ubezpieczeniami. Kierowanie się przy wyborze właściwej umowy wyłącznie kwestią finansową i minimum formalności może więc okazać się zgubnym i kosztownym krokiem.

OBEJRZYJ

Czym charakteryzuje się umowa o dzieło
i kiedy podlega zgłoszeniu do ZUS

Kliknij, aby rozpocząć:

Prowadzący:
Beata Naróg
– specjalista z zakresu prawa pracy, autorka licznych artykułów i porad z zakresu prawa pracy, posiadająca prawie 20-letnie doświadczenie z zakresu kierowania komórkami kadrowo-płacowymi w dużych firmach. Prowadzi kursy kadrowo-płacowe i szkolenia z zakresu prawa pracy.

Ze szkolenia dowiesz się:

 • Umowa o dzieło i umowa zlecenia – czym te umowy się charakteryzują
 • Kiedy właściwa jest umowa o dzieło, a kiedy zlecenie – wnioski z orzecznictwa sądowego
 • Kiedy istnieje obowiązek zgłoszenia umowy do ZUS, a w jakich sytuacjach taki obowiązek nie powstaje
 • Jaki jest termin zgłoszenia umów o dzieło

Więcej webinariów o tematyce kadrowo-płacowej znajdziesz na Portalu Kadrowym.
Zobacz również:

Praca zdalna: polecanie i wykonywanie
– problemy z praktyki

Z webinarium dowiesz się:

 • Czy pracownik wykonujący pracę zdalną w okresie kwarantanny lub izolacji może korzystać z urlopu wypoczynkowego
 • Czy polecenie pracy zdalnej musi być czasowe i czy może być zbiorowe
 • Co to znaczy, że pracownik musi mieć warunki do pracy zdalnej i kto o tym decyduje
 • Czy można polecać inną pracę niż wynikająca z umowy
 • Jaki system czasu pracy pasuje do pracy zdalnej
 • Czym jest ewidencja czynności pracy zdalnej - jak ją należy prowadzić i gdzie przechowywać

Aby obejrzeć szkolenie
zarejestruj się na Portalu Kadrowym >>

Jak przeprowadzić
procedurę wypłaty transferowej w PPK

Z webinarium dowiesz się:

 • Kogo pracodawca ma obowiązek zapisania do PPK
 • Czy dla procesu wypłaty transferowej ma znaczenie, że osoba zatrudniona zapisywana jest do PPK automatycznie bądź na wniosek
 • Od jakiej daty rozpoczynamy ustalanie dalszych terminów w procedurze wypłaty transferowej
 • Co jest obowiązkiem pracodawca, w sytuacji gdy pracownik poinformuje go o posiadanych rachunkach PPK
 • Jak postąpić w sytuacji, gdy pracownik złoży sprzeciw w procedurze wypłaty transferowej
 • Kiedy i o czym pracodawca powinien poinformować instytucję finansową

Aby obejrzeć szkolenie
zarejestruj się na Portalu Kadrowym >>

PRZECZYTAJ WIĘCEJ

Sprawdź, jakich umów o dzieło nie trzeba zgłaszać do ZUS na formularzu RUD od 1 stycznia 2021 r.

Obowiązku zgłaszania umów o dzieło nie mają od 1 stycznia 2021 r. tylko jednostki organizacyjne (np. stowarzyszenia, fundacje, spółki prawa handlowego), gdy nie są płatnikiem składek. W sytuacji gdy dany podmiot zostanie zgłoszony do ZUS jako płatnik, gdyż zatrudni np. pracownika czy też zleceniobiorcę, podmiot ten będzie miał obowiązek przekazywania informacji o zawartych umowach o dzieło. Ten obowiązek będzie jednak dotyczył umów zawartych po dniu kiedy ten podmiot został zgłoszony do ZUS jako płatnik. Umów zawartych przed tą datą nie należy zgłaszać.

Przejdź do artykułu >>

Jak złożyć dokument RUD (zgłoszenie umowy o dzieło) przez PUE ZUS – instrukcja krok po kroku

Formularz RUD można przekazać elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. O zawarciu umowy o dzieło musi poinformować płatnik składek lub osoba fizyczna, który zleca wykonanie dzieła (zawiera z wykonawcą dzieła umowę o dzieło) od 1 stycznia 2021 r.  Sprawdź, jak to zrobić i nie popełnić błędu.

Przejdź do artykułu >>

Dokument ubezpieczeniowy RUD w praktyce – 2 przykłady

Istotną nowością dla płatników składek ZUS jest wprowadzenie od 1 stycznia 2021 r. wzoru zgłoszenia umowy o dzieło – dokumentu ubezpieczeniowego RUD. Termin na przekazanie informacji wynosi 7 dni od dnia zawarcia umowy o dzieło. Obowiązek dokonywania zgłoszeń mają nie tylko zamawiający będący płatnikami składek, lecz także osoby fizyczne, które nie są płatnikami składek.

Przejdź do artykułu >>

Czy umowę ramową od 1 stycznia 2021 r. należy zgłaszać do ZUS

Pytanie: Gmina chce zawrzeć z osobą fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej umowę na napisanie artykułów do wydań lokalnej gazety w okresie od 1 lutego do 17 grudnia 2021 r. Czy można uznać, że jest to umowa o dzieło? Co z formularzem RUD? Czy w kontekście art. 36 ust. 17 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych gmina powinna zgłosić umowę ramową do ZUS? Czy też należałoby podjąć inne działania i wprowadzić inne zapisy lub każdorazowo zawierać umowę o dzieło, żeby uniknąć ewentualnych konsekwencji dotyczących niezgłoszenia takiej umowy, bądź zakwalifikowanie takiej umowy jako umowy zlecenia?

Przejdź do artykułu >>

Po więcej artykułów i porad
zarejestruj się na Portalu Kadrowym >>

WZORY DOKUMENTÓW

RUD – zgłoszenie umowy o dzieło od 1 stycznia 2021 r.

Płatnicy i osoby fizyczne zlecający wykonanie dzieła na podstawie umowy o dzieło, od 1 stycznia 2021 r. mają nowy obowiązek. Chodzi o zgłaszanie umów o dzieło do ZUS. Umowę o dzieło trzeba zgłosić do ZUS na formularzu RUD w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy o dzieło. Dokument RUD umożliwi ZUS prowadzenie ewidencji zawieranych przez płatników składek lub osoby fizyczne umów o dzieło z osobami, z którymi nie pozostają w stosunku pracy lub jeżeli w ramach takiej umowy nie wykonują pracy na rzecz pracodawcy z którym pozostają w stosunku pracy.

Pobierz wzór dokumentu >>

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Szkolenia Akademia Wiedza i Praktyka

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

wiper-pixel