Zmiana rozkładu czasu pracy nie zawsze wymaga zmian umowy o pracę

Zmiana rozkładu czasu pracy nie zawsze wymaga zmian umowy o pracę

Dariusz Dwojewski

28.08.2015

Zmiana rozkładu czasu pracy nie wymaga zmiany w umowie o pracę, jeśli rozkład nie jest jej elementem. Wystarczające jest wówczas pisemne powiadomienie pracownika o nowym rozkładzie czasu pracy z tygodniowym wyprzedzeniem.

Rozkład czasu pracy określa godziny pracy, ale nie jest obowiązkowy

Rozkład czasu pracy określa, w jakich dniach i godzinach pracownik będzie wykonywał pracę w danym okresie rozliczeniowym. Może on być sporządzony – w formie pisemnej lub elektronicznej – na okres krótszy niż okres rozliczeniowy, obejmujący jednak co najmniej 1 miesiąc. Nie ma obowiązku sporządzania rozkładu czasu pracy, jeżeli to wynika z prawa pracy, obwieszczenia pracodawcy albo z umowy o pracę.

Zmiany rozkładu czasu pracy a zmiana umowy

Jeżeli rozkład czasu pracy pracownika nie został określony w umowie o pracę, to wprowadzenie w nim zmian nie wymaga zmiany umowy. Wystarczające będzie pisemne poinformowanie pracownika o nowym rozkładzie czasu pracy.

Gdyby natomiast rozkład czasu pracy został ustalony w treści umowy o pracę pracownika, to jego zmiany wymagałyby wprowadzenia zmian do umowy o pracę. Mogłoby to więc nastąpić w trybie porozumienia stron, a jeśli pracownik nie wyraziłby zgody – w drodze wypowiedzenia warunków pracy.

Autorem odpowiedzi jest: 

Dariusz Dwojewski

Nasze usługi

Audyt dokumentów czasu pracy
Ułożenie grafików czasu pracy
Szkolenia

Szkolenia Akademia Wiedza i Praktyka

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

wiper-pixel