Zadaniowy system czasu pracy dla pielęgniarki pracującej w opiece domowej

Zadaniowy system czasu pracy dla pielęgniarki pracującej w opiece domowej

Joanna Suchanowska

23.06.2015

Brak jest prawnych przeciwwskazań, aby pielęgniarki były zatrudnione w zadaniowym systemie czasu pracy. Zadaniowy system czasu pracy zakłada jednak wyznaczanie zadań pracownikom w taki sposób, aby można je było wykonać w normalnym czasie pracy, tj. przez przeciętnie 40 godzin w tygodniu i 8 godzin dziennie.

Zadaniowy system czasu pracy pielęgniarki – warunki zastosowania

Zadaniowy system czasu pracy można wprowadzić, jeżeli jest to uzasadnione rodzajem pracy, jej organizacją lub miejscem wykonywania pracy. Wprowadzenie zadaniowego systemu czasu pracy jest, zatem dopuszczalne, jeśli:

  • pracodawcy trudno jest kontrować sposób wykonywania przez pracownika powierzonej mu pracy,

  • ewidencja czasu pracy pracownika jest utrudniona,

  • nie zachodzi potrzeba przebywania pracownika w zakładzie w określonych odgórnie godzinach,

  • zapotrzebowanie na daną pracę jest zmienne i trudne do przewidzenia,

  • praca jest uzależniona od działań pracownika - nie ma potrzeby współpracy z innymi pracownikami.

Jeżeli powyższe przesłanki są spełnione, nie ma prawnych przeciwwskazań, aby pielęgniarki pracujące w opiece domowej były zatrudnione w zadaniowym systemie czasu pracy.

Zadaniowy system czasu pracy pielęgniarki – zaplanowanie zadań

W tym systemie czasu pracy pracodawca nie określa pracownikowi odgórnie godzin pracy, lecz zadania do wykonania, których będzie on zobowiązany.

Zadaniowy system czasu pracy zakłada jedynie wyznaczanie zadań pracownikom w taki sposób, aby można je było wykonać w normalnym czasie pracy, tj. przez przeciętnie 40 godzin w tygodniu i 8 godzin dziennie. Rolą pracodawcy jest, zatem takie planowanie zadań, aby czas ich wykonania nie powodował naruszenia powszechnie obowiązujących norm czasu pracy. Wyznaczenie pracownikom zadań niemożliwych do spełnienia w normalnym czasie pracy jest naruszeniem przepisów o czasie pracy i uzasadnia roszczenie pracownika o ustalenie wynagrodzenia odpowiadającego faktycznie wykonanej pracy, z uwzględnieniem dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych.

Z tych względów, w zadaniowym systemie czasu pracy, czas niezbędny do wykonywania zadań w ramach obowiązujących norm czasu pracy ustala pracodawca po porozumieniu z pracownikiem, a jeśli wystąpi konieczność dodatkowej pracy (tzn. ponad dokonane ustalenia), to będzie to praca nadliczbowa, za którą należy się pracownikowi rekompensata.

W ramach zadaniowego systemu czasu pracy o rozkładzie swojego czasu pracy decyduje samodzielnie pracownik (pracodawca nie wskazuje, bowiem dokładnych godzin jego pracy, lecz wyznacza jedynie zadania do wykonania). W rezultacie pracownik może elastycznie kształtować długość dnia pracy, a nawet liczbę dni pracy.

Autorem odpowiedzi jest: 

Joanna Kaleta

Nasze usługi

Audyt dokumentów czasu pracy
Ułożenie grafików czasu pracy
Szkolenia

Szkolenia Akademia Wiedza i Praktyka

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

wiper-pixel