Wprowadzenie ruchomego czasu pracy

Wprowadzenie ruchomego czasu pracy

Emilia Wawrzyszczuk

02.01.2016

Ruchomy czas pracy wprowadza się w układzie zbiorowym lub porozumieniu ze związkami zawodowymi. Jeśli u pracodawcy nie działają związki zawodowe, ruchomy czas pracy wprowadza się porozumieniem z przedstawicielami pracowników. Możliwe jest również zastosowanie ruchomego czasu pracy na indywidualny wniosek pracownika.

Zastosowanie rozkładu czasu pracy, zgodnie z którymi pracownicy będą rozpoczynać pracę o różnych godzinach, wymaga odpowiedniego trybu wprowadzenia ruchomego czasu pracy.

Ruchomy czas pracy może być wprowadzony:

  • w układzie zbiorowym pracy lub w porozumieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi; jeżeli nie będzie możliwe uzgodnienie treści porozumienia ze wszystkimi zakładowymi organizacjami związkowymi, pracodawca będzie mógł uzgodnić treść porozumienia z organizacjami związkowymi reprezentatywnymi w rozumieniu art. 24125a Kodeksu pracy, albo

  • w porozumieniu zawieranym z przedstawicielami pracowników, wyłonionymi w trybie przyjętym u danego pracodawcy – jeżeli u pracodawcy nie działają zakładowe organizacje związkowe, albo

  • na indywidualny wniosek pracownika (w takim przypadku nie jest konieczne wprowadzanie tego rozkładu czasu pracy w układzie zbiorowym pracy, regulaminie lub porozumieniu – wystarczy sam wniosek pracownika).

Zawierając porozumienie w przedmiocie stosowania ruchomego czasu pracy pracodawca, o którym mowa w pytaniu, nie musi dokonywać zmian w regulaminie pracy. Określony w nim rozkład czasu pracy będzie bowiem stanowił odzwierciedlenie treści zawartego porozumienia.

Autorem odpowiedzi jest: 

Emilia Wawrzyszczuk

Nasze usługi

Audyt dokumentów czasu pracy
Ułożenie grafików czasu pracy
Szkolenia

Szkolenia Akademia Wiedza i Praktyka

Webinarium
Webinarium

Zasiłki 2021

, 29.stycznia.2021

Weź udział »

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

wiper-pixel