System i rozkład czasu pracy kierowcy musi wynikać z aktów wewnętrznych

System i rozkład czasu pracy kierowcy musi wynikać z aktów wewnętrznych

Joanna Suchanowska

11.12.2015

System i rozkład czasu pracy kierowcy oraz przyjęte okresy rozliczeniowe czasu pracy ustala się w układzie zbiorowym pracy lub w regulaminie pracy albo w obwieszczeniu, jeżeli pracodawca nie jest objęty układem zbiorowym pracy lub nie jest obowiązany do ustalenia regulaminu pracy.

Zgodnie z zapisem w regulaminie pracy mechanicy pracują w systemie dwuzmianowym (I zmiana od 7.00 do 15.00, II zmiana od 14.00 do 22.00), natomiast kierowcy samochodów ciężarowych pracują według grafiku służb transportu w zakładzie (bez wskazania konkretnych godzin rozpoczęcia i zakończenia pracy).
Czy na podstawie zapisu regulaminu dotyczącego kierowców można stwierdzić, że pracują oni w systemie przerywanym i objęci są indywidualnym rozkładem czasu pracy, a mechanicy zatrudnieni są w systemie podstawowego czasu pracy?

Biorąc za podstawę zapisy regulaminu pracy wskazane w przykładzie, dotyczące kierowców samochodów ciężarowych, nie można stwierdzić, że pracują oni w systemie przerywanym i objęci są indywidualnym rozkładem czasu pracy. Każdy z systemów czasu pracy musi wyraźnie wynikać z obowiązującego w firmie regulaminu pracy. Indywidualny rozkład czasu pracy musi być ponadto wprowadzony na mocy porozumienia.

Indywidualny rozkład czasu pracy wprowadza się w porozumieniu z zakładową organizacją związkową, a jeżeli pracodawca nie jest objęty działaniem takiej organizacji, po porozumieniu z przedstawicielami pracowników wyłonionymi w trybie przyjętym u tego pracodawcy. Choć przepisy nie nakazują zawarcia porozumienia w formie pisemnej, forma ta jest jak najbardziej wskazana, przede wszystkim dla celów dowodowych.

Autorem odpowiedzi jest: 

Joanna Kaleta

Nasze usługi

Audyt dokumentów czasu pracy
Ułożenie grafików czasu pracy
Szkolenia

Szkolenia Akademia Wiedza i Praktyka

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

wiper-pixel