Moment obniżenia normy czasu pracy pracownika niepełnosprawnego

Moment obniżenia normy czasu pracy pracownika niepełnosprawnego

Dariusz Dwojewski

29.07.2015

Przepisy nie określają daty, od której należy stosować obniżone normy czasu pracy pracowników, którzy w trakcie zatrudnienia dostarczą pracodawcy orzeczenie o zaliczeniu do umiarkowanego lub znacznego stopnia niepełnosprawności. W związku z powyższym należy przyjąć, że obniżenie wymiaru czasu pracy pracownika niepełnosprawnego następuje od dnia następującego po przedstawieniu pracodawcy orzeczenia o niepełnosprawności.

Czas pracy osoby niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności nie może przekraczać 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo (art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych).

Przepisy nie określają daty, od której należy stosować obniżone normy czasu pracy pracowników, którzy w trakcie zatrudnienia dostarczą pracodawcy orzeczenie o zaliczeniu do umiarkowanego lub znacznego stopnia niepełnosprawności. Nie ma zatem podstaw prawnych do wstecznego obniżenia norm czasu pracy.

Przedstawione przez pracownika niepełnosprawnego orzeczenie o zaliczeniu do umiarkowanego lub znacznego stopnia niepełnosprawności jest więc dla pracodawcy wiążące (m.in. w zakresie ustalenia nowej, obniżonej normy czasu pracy pracownika) od dnia następującego po jego przedstawieniu.

Pracownik w połowie września (15 września) przedstawił orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Orzeczenie obowiązuje od 1 września. Czy czas pracy do 7 godzin należy obniżyć od dnia następnego po dniu dostarczeniu orzeczenia czy od 1 września?
W przedstawionym przykładzie, obniżenie normy czasu pracy obowiązywać powinno od 16 września, tj. od dnia następującego po dniu dostarczeniu przez pracownika orzeczenia o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

Autorem odpowiedzi jest: 

Dariusz Dwojewski

Nasze usługi

Audyt dokumentów czasu pracy
Ułożenie grafików czasu pracy
Szkolenia

Szkolenia Akademia Wiedza i Praktyka

Biblioteka kadrowego

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

wiper-pixel