PPK: wdrożenie i obowiązki podmiotów zatrudniających

PPK: wdrożenie i obowiązki podmiotów zatrudniających

28.03.2019

Od 1 lipca 2019 r. pracodawcy zatrudniający co najmniej 250 osób, a następnie – w półrocznych odstępach czasu – kolejne grupy podmiotów zatrudniających będą zobowiązane do tworzenia pracowniczych planów kapitałowych. Dowiedz się, jak w praktyce będzie funkcjonował system PPK. Poznaj etapy wdrożenia i praktyczne aspekty związane z wprowadzeniem pracowniczych planów kapitałowych w swojej firmie. [KONFERENCJA ZAKOŃCZONA, PRZEJDŹ DO MATERIAŁÓW]

W dniu 28 marca 2019 r. zapraszamy do udziału w konferencji on-line:
„Pracownicze plany kapitałowe
– wdrożenie i obowiązki podmiotów zatrudniających”

Materiały konferencyjne:
[dostęp do wszystkich materiałów]

SZKOLENIE ON-LINE

Szkolenie prowadzi:
dr Antoni Kolek
 – prezes zarządu Instytutu Emerytalnego Sp. z o.o.

Część 1: Pracownicze formy oszczędzania na emeryturę. PPK a PPE
Obejrzyj wystąpienie >>

W ramach pierwszej części szkolenia on-line dowiesz się m.in.:

 • W jaki sposób zorganizowany jest w Polsce system emerytalny (III filary)?
 • Na czym polega oszczędzanie w ramach IKE i IKZE?
 • Dlaczego funkcjonowanie Pracowniczego Programu Emerytalnego (PPE) może mieć dla pracodawcy istotne znaczenie w kontekście obowiązku tworzenia PPK?
 • Jak wygląda system finansowania składek na PPE?
 • Jakie są podmioty objęte świadczeniem oraz uczestnicy w ramach PPE i PPK (porównanie)?
 • Ile wynoszą zasilenia (składki oraz wpłaty) odpowiednio w ramach PPE i PPK?
 • Na jakich zasadach uczestnik może zrezygnować z udziału w PPE lub PPK?
 • Jakiego rodzaju umowy trzeba zawrzeć w ramach systemu PPE i PPK?
 • Jakie są zasady inwestowania środków oraz koszty w ramach każdego z tych systemów?

Część 2: Obowiązki pracodawcy związane z tworzeniem PPK
Obejrzyj wystąpienie >>

W ramach drugiej części szkolenia on-line dowiesz się m.in.:

 • W jakich terminach przepisy o PPK zaczną być stosowane do poszczególnych pracodawców?
 • Kogo należy uwzględnić w liczbie zatrudnionych, od której zależy termin utworzenia PPK?
 • Czy do liczby zatrudnionych należy wliczyć np. pracowników po 70. roku życia?
 • Od kiedy powstaje obowiązek uiszczania wpłat na PPK (na przykładzie podmiotów zatrudniających powyżej 250 osób)?
 • Z którymi organizacjami związkowymi pracodawca powinien przeprowadzić konsultację wyboru instytucji finansowej?
 • Jakie terminy zawarcia umów o zarządzanie i o prowadzenie PPK obowiązują dla poszczególnych grup podmiotów zatrudniających?
 • Na rzecz których pracowników pracodawca ma obowiązek zawarcia umów o prowadzenie PPK?
 • Jakie obowiązki ciążą na pracodawcy wobec pracownika, który złożył oświadczenie o rezygnacji z dokonywania wpłat na pracowniczy plan kapitałowy?

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

Obowiązek tworzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych

Pracownicze Plany Kapitałowe już wkrótce staną się główną częścią systemu oszczędzania, a zgromadzone środki posłużą zarówno przedsiębiorcom jako kapitał na inwestycje, jak i uczestnikom, którzy dzięki gromadzeniu środków zyskają dodatkowe źródło dochodu po 60. roku życia. Jednak, aby tak się stało, najpierw to pracodawcy powinni wywiązać się z ustawowych obowiązków.Przejdź do artykułu >>

Jak dokonać wyboru instytucji finansowej

Procedura wyboru instytucji finansowej zarządzającej PPK nie została w przejrzysty sposób opisana w ustawie o pracowniczych planach kapitałowych. Ustawodawca zdecydował się jedynie wskazać, że podmiot zatrudniający podejmuje decyzje o wyborze instytucji finansowej w porozumieniu z zakładową organizacją związkową albo z wyłonioną do tego celu reprezentacją pracowników.Przejdź do artykułu >>

Zawieranie umów o zarządzanie i prowadzenie PPK

Zgodnie z przepisami ustawy o pracowniczych planach kapitałowych, pracodawcy tworzący PPK będą mieli obowiązek zawierania dwóch rodzajów umów, tj. umowy o zarządzanie i prowadzenie PPK.Przejdź do artykułu >>

SPRAWDŹ PRZEPISY

Ustawa z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 2215)
Sprawdź >>

Szkolenia Akademia Wiedza i Praktyka

Biblioteka kadrowego

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

wiper-pixel