E-szkolenie, cz. 1: Pracownicze formy oszczędzania na emeryturę. PPK a PPE

E-szkolenie, cz. 1: Pracownicze formy oszczędzania na emeryturę. PPK a PPE

24.06.2019

Ustawa o PPK zwalnia z obowiązku tworzenia PPK między innymi  pracodawców, którzy na dzień wejścia w życie obowiązku tworzenia PPK utworzą pracowniczy program emerytalny (PPE) ze składką podstawową na poziomie co najmniej 3,5% przy partycypacji 25% uczestników. W świetle nowych przepisów, tworzenie PPE może być więc dla pracodawcy alternatywą dla obowiązku utworzenia PPK. Czym są pracownicze plany kapitałowe w odniesieniu do tego, czym są pracownicze programy emerytalne?

W ramach pierwszej części szkolenia on-line dowiesz się m.in.:

  • W jaki sposób zorganizowany jest w Polsce system emerytalny (III filary)?
  • Na czym polega oszczędzanie w ramach IKE i IKZE?
  • Dlaczego funkcjonowanie Pracowniczego Programu Emerytalnego (PPE) może mieć dla pracodawcy istotne znaczenie w kontekście obowiązku tworzenia PPK?
  • Jak wygląda system finansowania składek na PPE?
  • Jakie są podmioty objęte świadczeniem oraz uczestnicy w ramach PPE i PPK (porównanie)?
  • Ile wynoszą zasilenia (składki oraz wpłaty) odpowiednio w ramach PPE i PPK?
  • Na jakich zasadach uczestnik może zrezygnować z udziału w PPE lub PPK?
  • Jakiego rodzaju umowy trzeba zawrzeć w ramach systemu PPE i PPK?
  • Jakie są zasady inwestowania środków oraz koszty w ramach każdego z tych systemów?

Szkolenia prowadzi:
dr Antoni Kolek – prezes zarządu Instytutu Emerytalnego Sp. z o.o.

Kliknij, aby rozpocząć:

PREZENTACJA: Pracownicze formy oszczędzania na emeryturę. PPK a PPE

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Szkolenia Akademia Wiedza i Praktyka

Biblioteka kadrowego

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

wiper-pixel