Choremu pracownikowi nie zawsze należy udzielić dnia wolnego za pracę w święto

Choremu pracownikowi nie zawsze należy udzielić dnia wolnego za pracę w święto

Izabela Nowacka

15.12.2015

Czy pracownikowi, który przebywa na zwolnieniu lekarskim w okresie, kiedy występuje święto, należy udzielić dnia wolnego za to święto? Tak, chyba że w firmie wyznaczono jeden dzień wolny dla wszystkich pracowników i przypadł on w okresie niezdolności pracownika do pracy.

Udzielenie innego dnia wolnego za pracę w święto

Pracownik zachorował i jego zwolnienie lekarskie objęło sobotnie święto. Takiemu pracownikowi również należy udzielić innego dnia wolnego w okresie rozliczeniowym dlatego, że nie tylko święta obniżają wymiar czasu pracy, ale również liczba godzin usprawiedliwionej nieobecności w pracy, przypadających do przepracowania w czasie tej nieobecności, zgodnie z przyjętym rozkładem czasu pracy. Zatem, dla pracownika chorującego, ustalony, wyjściowy wymiar czasu pracy ulega jeszcze obniżeniu o liczbę dni choroby przypadających na dni dla niego robocze.

Załóżmy, że jednostka pracuje w podstawowym systemie czasu pracy tj. od poniedziałku do piątku, po 8 godzin, w 1-miesięcznym systemie rozliczeniowym. Nie wyznaczyła jednego wspólnego dla wszystkich pracowników dnia wolnego za święto, lecz uzgadnia termin wolnego z danym pracownikiem, w ramach okresu rozliczeniowego. W sierpniu było do przepracowania 160 godz. W okresie zwolnienia lekarskiego trwającego od 6 do 21 sierpnia 2015 r. pracownik przepracowałby 12 dni roboczych tj. 96 godzin. Zatem, 160-godzinny sierpniowy wymiar czasu pracy należy pomniejszyć o liczbę godzin przypadających do przepracowania w czasie choroby, zgodnie z obowiązującym pracownika rozkładem czasu pracy, czyli o 96 godzin. Ostateczny wymiar dla tego pracownika wynosi więc 64 godziny (160 h – 96 h). Jeśli pracownik nie otrzyma wolnego za 15 sierpnia 2015 r., faktycznie przepracuje 72 godziny (9 dni x 8 godz.) czyli o 8 więcej. Aby tego uniknąć, należy temu pracownikowi udzielić wolnego w uzgodnionym terminie, ale w tym samym okresie rozliczeniowym czyli w sierpniu. 2015 r.


Choroba przypadła w dzień wolny wyznaczony za święto

Inna sytuacja byłaby, gdyby choroba pracownika przypadła w dzień wolny wyznaczony przez firmę za święto. Wówczas nie byłoby konieczności oddawania innego dnia wolnego. Ustawowy wymiar czasu pracy zgadzałby się z wymiarem wynikającym z faktycznej pracy pracownika.

Załóżmy , że firma wyznaczyła wolne dla pracowników 14 sierpnia 2015 r., ale wtedy jeden z nich chorował. Ustalając liczbę godzin usprawiedliwionej nieobecności, o jaką należy pomniejszyć wymiar pracownika, bierze się pod uwagę tylko dni wyznaczone w tym okresie do pracy czyli 11 dni tj. 88 godzin. Dzień 14 sierpnia 2015 r. był bowiem i tak wolny. Wymiar pracownika wynosi więc 72 godziny (160 h – 88 h) i tyle pracownik faktycznie przepracuje w sierpniu 2015 r.

Autorem odpowiedzi jest: 

Izabela Nowacka

Nasze usługi

Audyt dokumentów czasu pracy
Ułożenie grafików czasu pracy
Szkolenia

Szkolenia Akademia Wiedza i Praktyka

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

wiper-pixel