2 godziny pracy w niedzielę kierowcy autobusu szkolnego (pracownik samorządowy)

2 godziny pracy w niedzielę kierowcy autobusu szkolnego (pracownik samorządowy)

Dariusz Dwojewski

29.08.2015

Kierowcy autobusu szkolnego (pracownikowi samorządowemu) pracę w niedzielę (2 godziny) należy zrekompensować udzieleniem całego dnia wolnego lub wynagrodzeniem obliczonym tylko za godziny pracy. Jeżeli nie jest możliwe udzielenie dnia wolnego za pracę w niedzielę, pracownikowi przysługuje 100% dodatek za każdą godzinę pracy w niedzielę.

Dzień wolny lub wynagrodzenie za pracę w niedzielę i święto

Pracownikowi wykonującemu pracę w niedziele i święta pracodawca jest obowiązany zapewnić inny dzień wolny od pracy w zamian za pracę w niedzielę – w okresie 6 dni kalendarzowych poprzedzających lub następujących po takiej niedzieli.

W takim przypadku pracownikowi przysługuje prawo do całego dnia wolnego, bez względu na liczbę godzin pracy świadczonych w niedzielę.

Jeżeli nie jest możliwe wykorzystanie w terminie 6 dni dnia wolnego od pracy w zamian za pracę w niedzielę, pracownikowi przysługuje dzień wolny od pracy do końca okresu rozliczeniowego, a w razie braku możliwości udzielenia dnia wolnego od pracy w tym terminie – dodatek do wynagrodzenia w wysokości 100%, za każdą godzinę pracy w niedzielę.

Ważne: Wynagrodzenie przysługuje nie za cały dzień, ale za każdą godzinę pracy w takim dniu ze 100% dodatkiem.

Pracownik samorządowy bez dodatku za nadgodziny

W przypadku gdy nie ma możliwości udzielenia pracownikowi dnia wolnego za pracę w niedzielę do końca okresu rozliczeniowego, dyrektor szkoły będzie więc musiał zapłacić pracownikowi wynagrodzenie za 2 godziny pracy w niedzielę, ale ze 100% dodatkiem.

Pracownikom samorządowym nie przysługuje dodatek do wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych. Praca w niedzielę jest jednak odrębnie uregulowaną sytuacją, do której należy w odniesieniu do pracowników samorządowych stosować przepisy Kodeksu pracy. Jeżeli jednak praca w tym dniu rekompensowana jest wynagrodzeniem, to przysługuje ono za taką liczbę godzin, jaką pracownik faktycznie w niedzielę przepracował.

Autorem odpowiedzi jest: 

Dariusz Dwojewski

Nasze usługi

Audyt dokumentów czasu pracy
Ułożenie grafików czasu pracy
Szkolenia

Szkolenia Akademia Wiedza i Praktyka

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

wiper-pixel