Wolne za święto w nietypowych rozkładach czasu pracy - przykłady

Wolne za święto w nietypowych rozkładach czasu pracy - przykłady

28.07.2015

Często spotyka się błędny pogląd, iż pracownikom przysługuje dzień wolny za święto przypadające w sobotę. Tymczasem dzieje się tak wyłącznie w przypadkach, gdy rozkład czasu pracy przewiduje pracę przez wszystkie dni od poniedziałku do piątku, w stałej liczbie godzin na dobę. W każdym innym rozkładzie czasu pracy rozliczenie świąt wymaga dokładniejszej analizy w celu ustalenia, czy zaplanowany czas pracy odpowiada ustalonej dla danego okresu rozliczeniowego normie.

Etapy obliczania czasu pracy

Przypomnijmy, że obowiązujący czas pracy dla danego okresu rozliczeniowego oblicza się:

  1. mnożąc 40 godzin przez liczbę tygodni przypadających w okresie rozliczeniowym,

  2. dodając do otrzymanej liczby godzin iloczyn 8 godzin i liczby dni pozostałych do końca okresu rozliczeniowego, przypadających od poniedziałku do piątku,

  3. od uzyskanej liczby godzin należy odjąć 8 godzin za każde święto przypadające w innym dniu niż niedziela.

Czas pracy w poszczególnych miesiącach II kwartału 2015 roku

W okresie od kwietnia do czerwca 2015 roku występuje aż 6 dni świątecznych, z czego trzy (5 kwietnia, 3 maja oraz 24 maja) przypadają w niedziele, zatem nie mają wpływu na ustalenie norm czasu pracy dla trzymiesięcznego okresu rozliczeniowego, obejmującego te miesiące.

Za pozostałe święta, tj. 6 kwietnia (poniedziałek), 1 maja (piątek) oraz 4 czerwca (czwartek) czas pracy w II kwartale 2015 roku, obliczony zgodnie z art. 130 kp, należy pomniejszyć o 24 godziny.

Dni do przepracowania w kwietniu, maju i czerwcu 2015 roku

Tym samym liczba dni do przepracowania, przypadających w tym kwartale od poniedziałku do piątku ulega zmniejszeniu łącznie o 3 dni i wynosi ona:

  • dla kwietnia 2015 roku – 21 dni (168 godzin),

  • dla maja 2015 roku – 20 dni (160 godzin),

  • dla czerwca 2015 roku – 21 dni (168 godzin).

Rozkład czasu pracy pracownika wynosi po 10 godzin na dobę i obejmuje poniedziałki, wtorki, środy i piątki. Zgodnie z tym harmonogramem pracownik w czerwcu 2015 roku przepracowałby 18 dni po 10 godzin, tj. łącznie 180 godzin, podczas gdy do przepracowania przypada jedynie 168 godzin. W tej sytuacji pracodawca postanowił skrócić na okres czerwca dobowy czas pracy pracownika o 40 minut i zaplanował pracę w wymiarze 9 godzin i 20 minut w dotychczasowym rozkładzie dni (18 dni × 9 i 1/3 godz. = 168 godzin). Takie działanie pracodawcy jest prawidłowe.
W sytuacji bowiem gdy łączna planowana liczba dni pracy w czerwcu nie przekracza 21 dni, pracodawca nie ma obowiązku udzielenia dodatkowo dnia wolnego za święto przypadające w dniu dla pracownika wolnym od pracy (tj. w czwartek – 4 czerwca), a jego jedynym obowiązkiem jest skrócenie ogólnego czasu pracy w tym miesiącu.

Pracownica jest zatrudniona w sklepie w pełnym wymiarze czasu pracy, po 8 godzin na dobę. Jej tydzień pracy obejmuje poniedziałki, wtorki, środy, piątki i soboty. W tym rozkładzie czasu pracy pracownica przepracowała w kwietniu 2015 roku 160 godzin, w maju 168 godzin, w czerwcu natomiast z jej rozkładu czasu pracy przypadałoby 176 godzin do przepracowania, co dałoby łącznie 504 godziny i 63 dni robocze. Ponieważ w tym okresie przypada do przepracowania 496 godzin, tj. 62 dni robocze, pracodawca jest zobowiązany udzielić pracownicy dnia wolnego do końca czerwca 2015 roku.

U pracodawcy obowiązuje stały rozkład czasu pracy w systemie równoważnym, przewidujący pracę od poniedziałku do piątku od 8.00 do 16.30 (8,5 godziny na dobę) i od 8.00 do 14.00 (6 godzin na dobę) w piątki.

W tym systemie pracownicy przepracują:
- w kwietniu 168,5 godziny,
- w maju 160 godzin,
- w czerwcu 168,5 godziny
co daje łącznie w kwartale 497 godzin, zamiast wymaganych 496 godzin.

kwiecień

śr

cz

pt

so

nd

pon

wt

śr

cz

pt

so

nd

pon

wt

śr

cz

pt

so

nd

pon

wt

śr

cz

pt

so

nd

pon

wt

śr

cz

 

SUMA

wymagane:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

 

godziny pracy

8,5

8,5

6,0

     

8,5

8,5

8,5

6,0

   

8,5

8,5

8,5

8,5

6,0

   

8,5

8,5

8,5

8,5

6,0

   

8,5

8,5

8,5

8,5

 

168,5

168

                                                                   

maj

pt

so

nd

pon

wt

śr

cz

pt

so

nd

pon

wt

śr

cz

pt

so

nd

pon

wt

śr

cz

pt

so

nd

pon

wt

pon

cz

pt

so

nd

SUMA

wymagane:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

godziny pracy

     

8,5

8,5

8,5

8,5

6,0

   

8,5

8,5

8,5

8,5

6,0

   

8,5

8,5

8,5

8,5

6,0

   

8,5

8,5

8,5

8,5

6,0

   

160

160

                                                                   

czerwiec

pon

wt

śr

cz

pt

so

nd

pon

wt

śr

cz

pt

so

nd

pon

wt

śr

cz

pt

so

nd

pon

wt

śr

cz

pt

so

nd

pon

wt

 

SUMA

wymagane:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

 

godziny pracy

8,5

8,5

8,5

 

6,0

   

8,5

8,5

8,5

8,5

6,0

   

8,5

8,5

8,5

8,5

6,0

   

8,5

8,5

8,5

8,5

6,0

   

8,5

8,5

 

168,5

168

                                                               

497

496

W tej sytuacji pracodawca powinien skrócić pracownikom czas pracy we wskazanych dniach w taki sposób, aby ogólny czas przepracowany nie przekroczył 496 godzin. Jeżeli tego nie uczyni, będzie musiał wypłacić, po zakończeniu okresu rozliczeniowego, dodatkowe wynagrodzenie za 1 godzinę z dodatkiem 100% z tytułu przekroczenia normy tygodniowej.

Autorem odpowiedzi jest: 

Jarosława Warszawska, Mericon Kadry Płace Doradztwo

Nasze usługi

Audyt dokumentów czasu pracy
Ułożenie grafików czasu pracy
Szkolenia

Szkolenia Akademia Wiedza i Praktyka

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

wiper-pixel