Szkolenie w czasie delegacji na polecenie dyrektora szkoły to czas pracy

Szkolenie w czasie delegacji na polecenie dyrektora szkoły to czas pracy

Dariusz Dwojewski

26.08.2015

Podróż służbowa pracownika jest wliczana do jego czasu pracy. Oznacza to, że także udział pracownika w szkoleniu na podstawie delegacji służbowej wydanej przez dyrektora szkoły jest czasem pracy i jeśli obejmuje dni wolne od pracy, stanowi pracę w godzinach nadliczbowych.

Praca po godzinach w ramach delegacji służbowej – tylko z rekompensatą

Jeżeli dyrektor szkoły wydaje pracownikowi delegację, a więc polecenie wykonania określonej pracy poza siedzibą placówki, to w takim przypadku czas wykonania określonego zadania, np. szkolenia, wliczany jest do czasu pracy pracownika.

Czas pracy w podstawowej normie czasu pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 4 miesięcy. Oznacza to, że pracownik wykonujący na polecenie pracodawcy czynności poza zakładem pracy nadal jest w pracy, a jeśli skutkuje to przekroczeniem norm czasu pracy, przysługuje mu rekompensata w postaci dnia wolnego albo wynagrodzenia.

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych poza czasem pracy

Od szkolenia realizowanego w ramach czasu pracy na polecenie pracodawcy należy jednak odróżnić podnoszenie kwalifikacji za zgodą lub na wniosek pracodawcy.

Pracodawca może przyznać pracownikowi podnoszącemu kwalifikacje zawodowe dodatkowe świadczenia, w szczególności pokryć opłaty za kształcenie, przejazd, podręczniki i zakwaterowanie. W tym przypadku podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez pracownika nie jest wliczane do jego czasu pracy, a pokrycie opłat za kształcenie czy przejazdy nie jest rozliczeniem podróży służbowej.

Autorem odpowiedzi jest: 

Dariusz Dwojewski

Nasze usługi

Audyt dokumentów czasu pracy
Ułożenie grafików czasu pracy
Szkolenia

Szkolenia Akademia Wiedza i Praktyka

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

wiper-pixel