Planowanie i ewidencja czasu pracy kierowcy samochodu osobowego o DMC do 3,5 tony

Planowanie i ewidencja czasu pracy kierowcy samochodu osobowego o DMC do 3,5 tony

Joanna Suchanowska

28.05.2015

W jaki sposób planować czas pracy kierowcy samochodu osobowego o DMC do 3,5 tony zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy w podstawowym systemie pracy? Czy należy stosować przepisy o czasie pracy zawarte w Kodeksie pracy, czy przepisy ustawy o czasie pracy kierowców? Jak prowadzić dokumentację dotyczącą ewidencji czasu pracy kierowcy.

W stosunku do kierowcy zatrudnionego na podstawie umowy o pracę, który w ramach obowiązków prowadzi samochód osobowy o DMC do 3,5 tony stosuje się przepisy ustawy o czasie pracy kierowców. Tylko w zakresie nieunormowanym w tej ustawie stosuje się przepisy Kodeks pracy.

Planowanie czasu pracy kierowcy samochodu o DMC do 3,5 tony

Jeżeli podstawowym zadaniem pracownika zatrudnionego na stanowisku kierowcy są wyjazdy samochodem służbowym, jego czas pracy powinien być planowany zgodnie z przepisami ustawy o czasie pracy kierowców. Przepisy Kodeksu pracy, do celów planowania czasu pracy takiego pracownika, mogą być stosowane jedynie wyjątkowo i tylko w zakresie nieuregulowanym ustawą o czasie pracy kierowców.

Ewidencja czasu pracy kierowcy samochodu o DMC do 3,5 tony

Ewidencję czasu pracy kierowcy samochodu osobowego pracodawca powinien prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika.

W przypadku kierowcy samochodu osobowego, w którym nie ma obowiązku instalowania tachografu, pracodawca nie będzie posiadał bowiem możliwości ewidencjonowania czasu pracy na postawie przewidzianych w ustawie o czasie pracy kierowców:

  • zapisów na wykresówkach,

  • wydruków danych z karty kierowcy i tachografu cyfrowego,

  • plików pobranych z karty kierowcy i tachografu cyfrowego,

  • rejestrów opracowanych na podstawie tych dokumentów.

 

Autorem odpowiedzi jest: 

Joanna Kaleta

Nasze usługi

Audyt dokumentów czasu pracy
Ułożenie grafików czasu pracy
Szkolenia

Szkolenia Akademia Wiedza i Praktyka

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

wiper-pixel