Planowanie dnia wolnego w harmonogramie czasu pracy

Planowanie dnia wolnego w harmonogramie czasu pracy

Joanna Suchanowska

26.08.2015

Jeżeli pracodawca, który normalnie ma wolne soboty i niedzielę, planuje pracownikom pracę w jedną z sobót lub niedziel (jeśli tylko rodzaj pracy dopuszcza pracę w niedzielę), musi obowiązkowo zaplanować mu w zamian inny dzień wolny. Nie ma żadnej okoliczności, która usprawiedliwiałaby niezaplanowanie takiego dnia wolnego na etapie planowania harmonogramu czasu pracy.

Sporządzając harmonogram czasu pracy na dany okres rozliczeniowy, pracodawca może zaplanować tylko taką liczbę dni pracy i godzin pracy, jaka wynika z obliczania metodą podaną w art. 130 kodeksu pracy.

Przykładowo, w okresie rozliczeniowym obejmującym sierpień 2015 roku pracownikowi pełnoetatowemu można zaplanować najwyżej 160 godzin pracy, co oblicza się w następujący sposób:

  1. należy pomnożyć 40 godzin przez liczbę pełnych tygodni okresu rozliczeniowego (w tym wypadku 4), czyli 40 godzin × 4 tygodnie = 160 godzin,

  2. do tego wyniku należy dodać iloczyn 8 godzin i liczby dni „wystających” poza pełne tygodnie okresu rozliczeniowego, przypadających od poniedziałku do piątku (jest 1 taki dzień – 31 sierpnia), czyli 160 godzin + (1 dzień × 8 godzin) = 168 godzin,

  3. od tego odejmuje się iloczyn 8 godzin i liczby świąt nieprzypadających w niedzielę (jest 1 takie święto – 15 sierpnia), czyli 168 godzin – (1 dzień × 8 godzin) = 160 godzin.

Gdyby w 1-miesięcznym okresie rozliczeniowym obejmującym sierpień 2015 roku pracodawca zaplanował pracownikowi pełnoetatowemu więcej niż 160 godzin, byłoby to zabronione planowanie nadgodzin.

Jednocześnie w takim okresie rozliczeniowym pracownik musi mieć co najmniej 11 dni wolnych, co oblicza się w następujący sposób:

  1. 160 godzin / 8 godzin = 20 dni pracy,

  2. 31 dni kalendarzowych w sierpniu – 20 dni pracy = 11 dni wolnych.

Jeśli pracownikowi nie zapewniono w takim okresie rozliczeniowym co najmniej 11 dni wolnych, wówczas naruszono zasadę przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy.

Autorem odpowiedzi jest: 

Joanna Kaleta

Nasze usługi

Audyt dokumentów czasu pracy
Ułożenie grafików czasu pracy
Szkolenia

Szkolenia Akademia Wiedza i Praktyka

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

wiper-pixel