Obciążenie nauczyciela zajęciami w poszczególnych dniach tygodnia

Obciążenie nauczyciela zajęciami w poszczególnych dniach tygodnia

28.05.2015

Nauczyciel zobowiązany jest do pracy w wymiarze 40 godzin tygodniowo i w ramach takiego czasu pracy dyrektor szkoły przydziela zajęcia wliczające się do pensum. Karta Nauczyciela nie przewiduje przy tym możliwości podważania decyzji o obciążeniu nauczyciela zajęciami w poszczególnych dniach tygodnia, o ile oczywiście obciążenie to jest zgodne z regulacjami ustawy.

Dyrektor szkoły planuje zajęcia w sposób zapewniający uczniom równomierne obciążenie lekcjami, co może okazać się niekorzystne dla nauczycieli.

Obciążenie nauczyciela zajęciami w poszczególnych dniach tygodnia ustala dyrektor szkoły

Karta Nauczyciela przewiduje dla nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze zajęć 40 godzin pracy tygodniowo. W ramach 40 godzin nauczyciel realizuje zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze w wymiarze odpowiadającym stanowisku zajmowanemu w danym typie szkoły.

Dyrektor szkoły może planować obciążenie nauczyciela zajęciami w poszczególnych dniach tygodnia w sposób, który nie będzie odpowiadał jego oczekiwaniom. Sytuacja taka nie uprawnia go jednak do domagania się równomiernego obciążenia zajęciami. Uprawnienia takiego - w przeciwieństwie do prawa przysługującego uczniom - nie przewidziano w stosunku do nauczycieli.

O tym, ile godzin zajęć w określonym dniu tygodnia będzie prowadził nauczyciel, decyduje dyrektor szkoły. Może on zaplanować dla nauczycieli tzw. okienka pomiędzy zajęciami edukacyjnymi i zobowiązać do pozostawania w szkole w czasie ich trwania. Czas pracy nauczyciela nie jest bowiem przeznaczony tylko na zajęcia prowadzone z uczniami.

Zasada równomiernego obciążenia zajęciami nie dotyczy nauczyciela

Zasada równomiernego obciążania zajęciami wynikająca z rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach dotyczy tylko uczniów. Karta Nauczyciela nie przewiduje podobnych zasad dla nauczycieli. Planując rozkład zajęć edukacyjnych dyrektor szkoły jako priorytet powinien zatem traktować potrzeby uczniów, bacząc na to, aby uwzględniona została potrzeba równomiernego obciążenia zajęciami w poszczególnych dniach tygodnia.

Autorem odpowiedzi jest: 

Marta Wysocka, specjalistka w zakresie prawa oświatowego

Nasze usługi

Audyt dokumentów czasu pracy
Ułożenie grafików czasu pracy
Szkolenia

Szkolenia Akademia Wiedza i Praktyka

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

wiper-pixel