Zwolnienie z tytułu opieki nad dzieckiem – 2 dni lub 16 godzin

Zwolnienie z tytułu opieki nad dzieckiem – 2 dni lub 16 godzin

Emilia Wawrzyszczuk

11.01.2016

2 stycznia 2016 roku weszło w życie szereg zmian, które mają ułatwić godzenie życia rodzinnego z pracą zawodową. Jedna z nich objęła zasady wykorzystywania zwolnienia od pracy z tytułu opieki nad dzieckiem do ukończenia 14 lat. Pracownik może wybrać, czy ze zwolnienia z tytułu opieki nad dzieckiem w wieku do 14 lat będzie korzystał w wymiarze 2 dni czy 16 godzin.

Zwolnienie z tytułu opieki nad dzieckiem w wymiarze 2 dni

Zwolnienie z tytułu opieki nad dzieckiem przysługuje każdemu pracownikowi wychowującemu dziecko w wieku do 14 lat, a jego wymiar do końca 2015 roku wynosił 2 dni w roku kalendarzowym.

Wymiar zwolnienia nie jest w żaden sposób powiązany z liczbą dzieci będących pod opieką pracownika. Niezależnie więc od tego, czy pracownik ma jedno, dwoje czy więcej dzieci, które nie ukończyły 14 lat, w danym roku kalendarzowym może skorzystać z maksymalnie dwóch dni płatnego zwolnienia od pracy z tego tytułu.

Ważne! 

W przypadku gdy oboje rodzice (lub opiekunowie) pozostają w zatrudnieniu, ze zwolnienia może skorzystać tylko jedno z nich lub mogą się oni nim podzielić, wykorzystując po jednym dniu.

 

Zwolnienie z tytułu opieki nad dzieckiem w wymiarze 16 godzin lub 2 dni

Nowelizacja, chociaż nie zwiększa wymiaru zwolnienia na dziecko, ani też nie uzależnia go od liczby dzieci, modyfikuje zasady jego rozliczania. Zwolnienie to (oczywiście z zachowaniem prawa do wynagrodzenia) przysługuje obecnie w wymiarze 2 dni lub 16 godzin.

Ważne! 

O wyborze jednej z dwóch opcji zdecyduje pracownik w pierwszym wniosku o udzielenie takiego zwolnienia złożonym w danym roku kalendarzowym.

 

Zwolnienie z tytułu opieki nad dzieckiem dla niepełnoetatowca

Istotną zmianą w zakresie korzystania ze zwolnienia jest powiązanie jego wymiaru z wymiarem zatrudnienia pracownika – ale tylko w przypadku, gdy pracownik zdecyduje się na godzinowy wymiar zwolnienia.

Pracownik niepełnoetatowy będzie więc miał prawo do zwolnienia w wymiarze:

  • 2 dni w roku kalendarzowym lub

  • iloczynu 16 godzin oraz wymiaru etatu.

Pracownik zatrudniony na 1/2 etatu, który zdecyduje się na godzinowe rozliczanie zwolnienia, będzie mógł wykorzystać 8 godzin zwolnienia na dziecko w roku kalendarzowym (16 godzin x 1/2 etatu). Natomiast pracownik zatrudniony na 1/3 etatu będzie miał prawo do 6 godzin zwolnienia (niepełną godzinę zwolnienia nowe przepisy nakazują zaokrąglać w górę do pełnych godzin).

 

Autorem odpowiedzi jest: 

Emilia Wawrzyszczuk

Nasze usługi

Audyt dokumentów czasu pracy
Ułożenie grafików czasu pracy
Szkolenia

Szkolenia Akademia Wiedza i Praktyka

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

wiper-pixel