Zaległy urlop dla pracownika przedszkola do końca września

Zaległy urlop dla pracownika przedszkola do końca września

Agnieszka Kosiarz

26.07.2016

Zasadą jest, że pracodawca udziela pracownikowi urlopu w roku kalendarzowym, w którym nabył do niego prawo. Jeżeli jednak urlop nie został wykorzystany w tym terminie, dyrektor powinien udzielić pracownikowi przedszkola zaległy urlop najpóźniej do końca września następnego roku kalendarzowego.

Jeśli urlop nie zostanie udzielony w tym terminie, to od 1 października pracownik przedszkola nabywa roszczenie o udzielenie urlopu za rok poprzedni, od tej też daty rozpoczyna bieg trzyletni okres przedawnienia tego roszczenia.

Dyrektor może przymusowo wysłać pracownika przedszkola na zaległy urlop

Udzielenie zaległego urlopu do 30 września kolejnego roku jest obowiązkiem pracodawcy, z którego może zostać rozliczony przez Państwową Inspekcję Pracy. W konsekwencji, jeśli pracownik nie uwzględni zaległego urlopu w planie urlopowym, dyrektor może przymusowo wysłać pracownika na urlop.

Wyjątek stanowi zaległy urlop na żądanie, który w nowym roku przekształca się w tzw. urlop zwykły. Kolejną odrębnością jest fakt, że zaległy urlop na żądanie nie podlega obowiązkowi wykorzystania go do 30 września.

Przedawnienie prawa do urlopu wypoczynkowego po trzech latach

Należy też pamiętać, że roszczenie pracownika o urlop ulega przedawnieniu z upływem trzech lat. Jeżeli jakikolwiek pracownik dysponuje niewykorzystanym urlopem sprzed trzech lat, pracodawca może odmówić jego udzielenia z uwagi na opieszałość pracownika.

Autorem odpowiedzi jest: 

Agnieszka Kosiarz

Nasze usługi

Audyt dokumentów czasu pracy
Ułożenie grafików czasu pracy
Szkolenia

Szkolenia Akademia Wiedza i Praktyka

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

wiper-pixel