Urlopy pracowników niepedagogicznych i pedagogicznych przedszkola

Urlopy pracowników niepedagogicznych i pedagogicznych przedszkola

Agnieszka Kosiarz

05.02.2016

Przedszkole jest placówką nieferyjną, która funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący. Może się jednak zdarzyć, że przedszkole funkcjonuje bez przerw lub z długą przerwą w okresie lipiec – sierpień. W takich sytuacjach dyrektor musi odpowiednio zaplanować zarówno pracę z dziećmi, jak i urlopy wypoczynkowe pracowników niepedagogicznych i pedagogicznych.

Terminy przerw w pracy ustalane są na wniosek dyrektora i rady przedszkola. Powinny one zostać określone w statucie placówki. Jeśli przedszkole funkcjonuje przez cały rok, nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni powinni wykorzystać urlop w trakcie roku szkolnego.

Urlopy pracowników niepedagogicznych i pedagogicznych przedszkola funkcjonującego przez cały rok

W przypadku przedszkola funkcjonującego przez cały rok (bez przerwy) dzieci mają zapewnioną opiekę również podczas ferii letnich i zimowych. Natomiast nauczyciele powinni mieć odpowiednio zaplanowane urlopy wypoczynkowe. Dyrektor przedszkola może w okresie wakacyjnym lub w czasie roku szkolnego, gdy frekwencja jest niższa, zaplanować opiekę dla łączonych grup dzieci.

Poza wakacjami mniej wychowanków uczęszcza do placówki także w okresie świąt oraz ferii zimowych w szkołach podstawowych. W tym czasie dyrektor może także skrócić czas pracy przedszkola, a pracownicy zaplanować na ten okres urlopy wypoczynkowe.

Innym rozwiązaniem jest przydzielenie godzin ponadwymiarowych lub doraźnych zastępstw za nieobecnych nauczycieli i godzin nadliczbowych dla personelu niepedagogicznego.

Urlopy pracowników niepedagogicznych i pedagogicznych przedszkola funkcjonującego z przerwą wakacyjną

W przypadku przedszkola funkcjonującego z przerwą w okresie lipiec – sierpień nauczyciele i personel niepedagogiczny wykorzystują urlop w pełni. W takim przypadku dyrektor ma ułatwione zadanie, ponieważ nie musi opracowywać planu urlopów na okres roku szkolnego.

Planem urlopów obejmuje się bowiem tylko tę część urlopu wypoczynkowego, która nie obejmuje przerwy w funkcjonowaniu przedszkola, o ile jest to więcej niż 4 dni. Nie obejmuje się bowiem planem urlopu na żądanie w wymiarze 4 dni.

Urlopy pracowników niepedagogicznych i pedagogicznych w przedszkolach niepublicznych

W przedszkolach niepublicznych organizacja zarówno dziennego czasu pracy, jak i przerw w pracy placówki jest dowolna w zależności od potrzeb. Podobnie jak w przedszkolu publicznym, szczegółową organizację pracy w danym przedszkolu określa jego statut.

Przedszkola niepubliczne mogą zatem działać w dowolnych godzinach i przez określony czas roku kalendarzowego. Zazwyczaj w takich placówkach planowana jest przerwa miesięczna w okresie wakacyjnym, a czas pracy dostosowany do potrzeb rodziców. Nie zwalnia to jednak pracodawcy z obowiązku realizacji przepisów prawa pracy w zakresie prawa do odpoczynku oraz urlopu wypoczynkowego pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.

Autorem odpowiedzi jest: 

Agnieszka Kosiarz

Nasze usługi

Audyt dokumentów czasu pracy
Ułożenie grafików czasu pracy
Szkolenia

Szkolenia Akademia Wiedza i Praktyka

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

wiper-pixel