Nauczyciel ma prawo do pierwszego urlopu zdrowotnego po 7 latach pracy w zawodzie

Nauczyciel ma prawo do pierwszego urlopu zdrowotnego po 7 latach pracy w zawodzie

Anna Trochimiuk

17.10.2016

Nauczyciel ma prawo do pierwszego urlopu zdrowotnego po przepracowaniu w zawodzie (w pełnym wymiarze zajęć) co najmniej 7 lat. Okres 7 lat powinien przypadać bezpośrednio przed datą rozpoczęcia urlopu dla poratowania zdrowia.

Nauczyciel uprawniony jest do urlopu dla poratowania zdrowia, jeżeli spełnia łącznie następujące warunki:

  1. nauczyciel zatrudniony jest w szkole w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony;

  2. staż pracy nauczyciela wynosi co najmniej 7 lat, przy czym okres 7-letniej pracy powinien przypadać bezpośrednio przed datą rozpoczęcia urlopu (dotyczy pierwszego urlopu zdrowotnego);

  3. od dnia zakończenia poprzedniego urlopu dla poratowania zdrowia upłynął przynajmniej rok pracy (dotyczy kolejnych urlopów);

  4. nauczyciel nie nabył prawa do emerytury;

  5. nauczyciel nie wykorzystał łącznie 3 lat urlopu dla poratowania zdrowia w ciągu całego okresu zatrudnienia.

Nauczyciel nie musi być przez cały ten czas zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony ani także nie ma obowiązku przepracowania tego okresu w jednej placówce. Musi jednak okres ten przepracować bezpośrednio przed skorzystaniem z urlopu 7 lat w pełnym wymiarze godzin.

Zdaniem Sądu Najwyższego: Nauczyciel ma prawo do pierwszego urlopu dla poratowania zdrowia po przepracowaniu co najmniej 7 lat w zawodzie nauczyciela w pełnym wymiarze zajęć, bezpośrednio przypadających przed datą rozpoczęcia urlopu dla poratowania zdrowia (wyrok SN z 13 grudnia 2012 r., II PK 137/12).

Autorem odpowiedzi jest: 

Anna Trochimiuk

Nasze usługi

Audyt dokumentów czasu pracy
Ułożenie grafików czasu pracy
Szkolenia

Szkolenia Akademia Wiedza i Praktyka

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

wiper-pixel