Możliwość łączenia 5-minutowych przerw przy pracy z komputerem

Możliwość łączenia 5-minutowych przerw przy pracy z komputerem

Joanna Suchanowska

28.08.2015

Pracownikowi wykonującemu stale pracę przy monitorze ekranowym pracodawca musi zapewnić łączenie przemienne pracy związanej z obsługą monitora ekranowego z innymi rodzajami prac nieobciążającymi narządu wzroku i wykonywanymi w innych pozycjach ciała - przy nieprzekraczaniu 1 godziny nieprzerwanej pracy przy obsłudze monitora ekranowego lub po każdej godzinie takiej pracy zapewnić 5-minutową przerwę. Przerwy nie podlegają sumowaniu.

Organizowanie pracę przy komputerze na przemian z inną pracą

Praca przy monitorze ekranowym nie jest przez ustawodawcę traktowana jako praca w warunkach szkodliwych dla zdrowia. Jest to jednak praca uciążliwa i w związku z tym na pracodawcy ciążą szczególne obowiązki związane z organizacją takiej pracy.

Pracodawca jest obowiązany tak organizować pracę pracownikom, aby zapewnić im:

  • łączenie przemienne pracy związanej z obsługą monitora ekranowego z innymi rodzajami prac nieobciążającymi narządu wzroku i wykonywanymi w innych pozycjach ciała - przy nieprzekraczaniu 1 godziny nieprzerwanej pracy przy obsłudze monitora ekranowego lub

  • co najmniej 5-minutową przerwę, wliczaną do czasu pracy, po każdej godzinie pracy przy obsłudze monitora ekranowego.

Zgodnie z powyższym na pracodawcy, który zatrudnia pracowników na stanowiskach pracy wyposażonych w monitory ekranowe, ciąży przede wszystkim obowiązek organizowania pracy pracowników w taki sposób, aby stanowiła ona połączenie pracy przy monitorze z innym rodzajem pracy.

Ten inny rodzaj pracy, nie związany z korzystaniem z monitora ekranowego, oraz praca przy monitorze ekranowym powinny być wykonywane naprzemiennie w taki sposób, aby nieprzerwana praca przy obsłudze monitora nie przekraczała godziny.

Pracownik biurowy pracujący przy monitorze ekranowym może otrzymać od pracodawcy polecenie wykonania kserokopii określonych dokumentów, sprawdzenia czegoś w archiwum zakładowym czy przeczytania jakichś informacji w formie papierowej. W takim przypadku praca tego pracownika przy monitorze ekranowym zostaje przerwana przez inną pracę, nie związaną z korzystaniem z monitora ekranowego.

Zapewnienie pracownikowi 5-minutowej przerwy po każdej godzinie pracy z monitorem ekranowym

W przypadku gdy organizacja pracy na danym stanowisku na przemian z inną pracą nie jest możliwa, pracodawca po każdej godzinie nieprzerwanej pracy przy monitorze ekranowym musi zapewnić pracownikowi co najmniej 5-minutową przerwę w pracy wliczaną do czasu pracy. Pamiętać należy, że to pracodawca decyduje o sposobie zapewnienia pracownikowi odpoczynku od pracy przy monitorze ekranowym.

Przerwy nie podlegają sumowaniu. Nie jest możliwe np. udzielenie pracownikowi 20-minutowej przerwy po przepracowaniu przez niego nieprzerwanie 4 godzin przy monitorze ekranowym. Ponadto podczas takiej 5-minutowej przerwy pracownik może swobodnie dysponować swoim czasem.

Ważne: Obowiązek zapewnienia pracownikowi pracy naprzemiennej bądź też 5-minutowej przerwy w pracy ciąży na pracodawcy również w przypadku polecenia pracownikowi pracy w godzinach nadliczbowych.

Ważne: Obowiązek zapewnienia przerw lub zorganizowania naprzemiennego wykonywania pracy związanej z obsługą monitora ekranowego istnieje wobec każdego pracownika pracującego przy monitorze ekranowym. Jedynie jednak pracownik stale wykonuje pracę przy monitorze ekranowym może od pracodawcy żądać udzielenia mu 5-minutowej przerwy.

Autorem odpowiedzi jest: 

Joanna Kaleta

Nasze usługi

Audyt dokumentów czasu pracy
Ułożenie grafików czasu pracy
Szkolenia

Szkolenia Akademia Wiedza i Praktyka

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

wiper-pixel