Rekompensata pracy w godzinach nadliczbowych w 4-miesięcznym okresie rozliczeniowym

Rekompensata pracy w godzinach nadliczbowych w 4-miesięcznym okresie rozliczeniowym

29.07.2015

Użytkownik serwisu zwrócił się do nas z prośbą o odpowiedź na następujące pytanie: W naszej firmie obowiązuje pięciodniowy tydzień pracy od poniedziałku do piątku w godz. od 8-15 oraz 4 miesięczny okres rozliczeniowy I-IV; V-VIII i IX-XII. Jak rozliczyć wynagrodzenie pracowników niżej wymienionych, kiedy zastosować dodatki 50% i 100% bądź dzień wolny za pracę w godzinach nadliczbowych:

  1. pracownik A w miesiącu czerwcu przepracował w tygodniu dodatkowo codziennie od poniedziałku do piątku po 2h w nadgodzinach oraz w sobotę 10h.;

  2. pracownik B przepracował dodatkowo od poniedziałku do wtorku po 3h i od środy do piątku po 2h w nadgodzinach;

  3. pracownik C przepracował dodatkowo w tygodniu od poniedziałku do piątku po 3h w nadgodzinach i w sobotę dodatkowo 5h;

  4. pracownik D przepracował dodatkowo w tygodniu od poniedziałku do piątku po 2h w nadgodzinach oraz dodatkowo w niedzielę i sobotę po 3h;

  5. pracownik E w miesiącu czerwcu przepracował dodatkowo od poniedziałku do piątku po 2h (2 x 5 dni w tyg. i x 4 tygodnie w miesiącu - 40 nadgodzin).

Odpowiedź na pytanie zlecone przez użytkownika serwisu

Przyjmując za podstawę przedstawiony powyżej stan faktyczny: Rozliczenie pracowników, o których jest mowa w pytaniu powinno wyglądać następująco:

  1. Jeśli w miesiącu czerwcu pracownik A przepracował w tygodniu dodatkowo codziennie od poniedziałku do piątku po 2h w nadgodzinach oraz w sobotę 10h, wówczas pracownikowi należy wypłacić normalne wynagrodzenie wraz z dodatkiem 50% z tytułu przekroczenia normy dobowej oraz normalne wynagrodzenie wraz z dodatkiem 100% z tytułu przekroczenia normy średniotygodniowej z tytułu pracy w sobotę.

  2. Jeśli pracownik B przepracował dodatkowo w poniedziałek i wtorek po 3h i od środy do piątku po 2h w nadgodzinach, wówczas pracownikowi należy wypłacić normalne wynagrodzenie wraz z dodatkiem 50% z tytułu przekroczenia normy dobowej.

  3. Jeśli pracownik C przepracował dodatkowo w tygodniu od poniedziałku do piątku po 3h w nadgodzinach i sobota dodatkowo 5h, wówczas pracownikowi należy wypłacić normalne wynagrodzenie wraz z dodatkiem 50% z tytułu przekroczenia normy dobowej oraz normalne wynagrodzenie wraz z dodatkiem 100% z tytułu przekroczenia normy średniotygodniowej z tytułu pracy w sobotę 5h.

  4. Jeśli pracownik D przepracował dodatkowo w tygodniu od poniedziałku do piątku po 2h nadliczbowe oraz dodatkowo w niedzielę i sobotę po 3h wówczas pracownikowi należy wypłacić normalne wynagrodzenie wraz z dodatkiem 50% z tytułu przekroczenia normy dobowej oraz normalne wynagrodzenie wraz z dodatkiem 100% z tytułu przekroczenia normy średniotygodniowej z tytułu pracy w sobotę 3h.

  5. Jeśli w miesiącu czerwcu pracownik E przepracował dodatkowo w ciągu miesiąca od poniedziałku do piątku po 2 h nadliczbowe nadgodziny (2 x 5 dni w tygodniu i x 4 tygodnie w miesiącu - 40 nadgodzin), wówczas pracownikowi należy wypłacić normalne wynagrodzenie wraz z dodatkiem 100% z tytułu przekroczenia normy dobowej oraz normy średniotygodniowej z tytułu pracy w sobotę.

Rekompensata pracy ponadnormatywnej czasem wolnym do końca okresu rozliczeniowego

Pracodawca może rekompensować pracę ponadnormatywną czasem wolnym do końca okresu rozliczeniowego, a więc także w ostatnim jego miesiącu, a w razie gdy z wnioskiem w sprawie przekroczeń dobowych wystąpi pracownik, nawet później. Długość okresu rozliczeniowego nie ma wpływu na sposób rozliczania godzin nadliczbowych (zarówno dobowych, jak i średniotygodniowych).

Ważne! 

Normalne wynagrodzenie za dodatkowe godziny należy jednak wypłacić razem z wynagrodzeniem za miesiąc, w którym praca ta wystąpiła.

Dodatek za godziny nadliczbowe

W przypadku, gdy u pracodawcy obowiązuje np. 4-miesięczny okres rozliczeniowy czasu pracy, nie ma on obowiązku wypłacania pracownikowi dodatków za pracę w godzinach nadliczbowych z tytułu przekroczenia normy średniotygodniowej po każdym miesiącu pracy. Taki obowiązek dotyczy wyłącznie normalnego wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych.

Dodatek za godziny nadliczbowe z tytułu przekroczenia przeciętnej normy tygodniowej należy wypłacić pracownikowi po zakończeniu okresu rozliczeniowego, chyba że pracodawca udzieli mu za pracę w tych godzinach innego dnia wolnego.

Natomiast w przypadku pracy w dniu wolnym od pracy wynikającym z przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy, np. w sobotę, w pierwszej kolejności pracodawca powinien udzielić pracownikowi innego dnia wolnego do końca okresu rozliczeniowego w terminie z nim uzgodnionym.

Jeżeli jednak z przyczyn obiektywnych udzielenie dnia wolnego jest niemożliwe, np. pracownik przebywał na zwolnieniu lekarskim do końca okresu rozliczeniowego, wówczas należy wypłacić mu wynagrodzenie za te godziny łącznie ze stosownym dodatkiem.

Pracodawca jest zobowiązany wypłacić dodatek do wynagrodzenia za przekroczenie normy dobowej oraz dodatek za przekroczenie normy tygodniowej. W zależności od tego, kiedy była wykonywana praca w godzinach przekraczających normę dobową (w nocy, w niedzielę lub święto czy w innym dniu), pracownikowi przysługuje dodatek do wynagrodzenia w wysokości 50 lub 100 %. Natomiast w przypadku przekroczenia normy tygodniowej pracownikowi za godziny nadliczbowe zawsze przysługuje dodatek w wysokości 100 %.

Ważne! 

Należy pamiętać, że obowiązuje zasada jednorazowego rekompensowania godzin nadliczbowych.

Autorem odpowiedzi jest: 

Iwona Kusio-Szalak, radca prawny

Nasze usługi

Audyt dokumentów czasu pracy
Ułożenie grafików czasu pracy
Szkolenia

Szkolenia Akademia Wiedza i Praktyka

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

wiper-pixel