Nauczyciel zatrudniony w 4-dniowym tygodniu pracy - godziny ponadwymiarowe i doraźne zastępstwa

Nauczyciel zatrudniony w 4-dniowym tygodniu pracy - godziny ponadwymiarowe i doraźne zastępstwa

Agnieszka Kosiarz

24.12.2015

Klient zwrócił się do nas z prośbą o odpowiedź na następujące pytanie: Dyrektor poradni psychologiczno-pedagogicznej wyraził zgodę na 4-dniowy tydzień pracy nauczyciela. Czy taki nauczyciel (realizujący pensum 4 dni w tygodniu) może mieć przydzielone godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw?

Odpowiedź na pytanie zlecone przez klienta

Przyjmując za podstawę przedstawiony powyżej stan faktyczny: Nauczycielowi, któremu ustalono czterodniowy tydzień pracy, można przydzielić godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw.

Pełnozatrudnionego nauczyciela obowiązuje praca przez 5 dni w tygodniu. Jedynie nauczycielom dokształcającym się, wykonującym inne ważne społecznie zadania lub jeśli wynika to z organizacji pracy szkoły dyrektor szkoły może ustalić czterodniowy tydzień pracy.

Nauczyciel zatem powinien w tym wypadku realizować pensum i inne zadania wynikające z 40-godzinnego czasu pracy przez cztery dni w tygodniu.

Godziny ponadwymiarowe nauczyciela wyłącznie w szczególnych wypadkach

Nauczyciel może zostać zobowiązany (do wymiaru 1/4 etatu lub za jego zgodą do 1/2 etatu) również do pracy w godzinach ponadwymiarowych. Jednak godziny ponadwymiarowe przydziela się wyłącznie w szczególnych wypadkach, podyktowanych koniecznością realizacji programu nauczania. W zasadzie ich przydział jest zatem możliwy tylko w szkołach i przedszkolach.

Godziny ponadwymiarowe nauczyciela pracującego przez cztery dni w tygodniu

Jedynie nauczyciele zatrudnieni w pełnym wymiarze zajęć, którym obniżono pensum na podstawie uchwały organu prowadzącego (z wyjątkiem nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w placówce) nie mogą mieć przydzielonych godzin ponadwymiarowych.

Zatem nauczycielowi pracującemu przez cztery dni w tygodniu dopuszczalne jest przydzielenie godzin ponadwymiarowych. Podobnie godzin doraźnych zastępstw. Jednak w takim przypadku wątpliwości budzi, czy nauczyciel może efektywnie wypracować 40 godzin wraz godzinami ponadwymiarowymi przez 4 dni w tygodniu.

Autorem odpowiedzi jest: 

Agnieszka Kosiarz

Nasze usługi

Audyt dokumentów czasu pracy
Ułożenie grafików czasu pracy
Szkolenia

Szkolenia Akademia Wiedza i Praktyka

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

wiper-pixel