Dyrektor domu kultury zarządzający zakładem a rekompensata za nadgodziny

Dyrektor domu kultury zarządzający zakładem a rekompensata za nadgodziny

Michał Culepa

28.08.2015

Czy dyrektorowi domu kultury należy się dzień wolny za pracę w sobotę i w niedzielę oraz za nadgodziny w tygodniu? Nie, jeżeli sytuacja taka (praca w dni wolne i poza normalnymi godzinami pracy) występuje okazjonalnie i w nagłych sytuacjach.

Jeżeli dom kultury jest samodzielną jednostką organizacyjną – instytucją kultury wyposażoną w osobowość prawną i będącym pracodawcą, to dyrektor domu kultury jest zaliczany do osób zarządzających zakładem pracy w imieniu pracodawcy.

Osoby te wykonują, w razie konieczności, pracę poza normalnymi godzinami pracy bez prawa do wynagrodzenia oraz dodatku z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych. Tym samym nie przysługuje im prawo do należności z tytułu godzin nadliczbowych (tak finansowych, jak i udzielanych w formie czasu wolnego).

Jednakże, zgodnie z utrwalonym już orzecznictwem, takie sytuacje (pracy w godzinach nadliczbowych bez stosownej rekompensaty) mogą występować tylko okazjonalnie, okresowo, w sytuacjach nagłych. Tylko w takich warunkach osoby pełniące kierownicze stanowiska nie muszą otrzymywać rekompensaty za pracę poza normalnymi godzinami.

W przeciwnym wypadku osoby zajmujące stanowiska kierownicze są uprawnione do wynagrodzenia za prace w godzinach nadliczbowych, jeśli wykonują ją stale i z powodu złego zorganizowania czasu pracy przez zatrudniającego (tak np. wyrok SN z 5 marca 2014 r., II PK 135/13).

Autorem odpowiedzi jest: 

Michał Culepa

Nasze usługi

Audyt dokumentów czasu pracy
Ułożenie grafików czasu pracy
Szkolenia

Szkolenia Akademia Wiedza i Praktyka

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

wiper-pixel