Wylogowanie karty z tachografu w czasie korzystania z odpoczynku

Wylogowanie karty z tachografu w czasie korzystania z odpoczynku

Joanna Kaleta

27.07.2016

Czas odpoczynku kierowcy rozpoczyna się z chwilą przełączenia tachografu na symbol łóżka. Okres pomiędzy logowaniami uznawany jest za okres odpoczynku, a sama czynność wylogowania karty z tachografu nie jest wykonywaniem pracy przez kierowcę.

Wylogowanie karty z tachografu po zakończonej pracy

Tachografy cyfrowe rejestrują następujące okresy aktywności: prowadzenie pojazdu, inna praca, dyspozycja, przerwy i okresy odpoczynku.

Po zakończonej pracy, kierowca powinien wylogować kartę kierowcy z tachografu, a przed kolejnym okresem jej wykonywania ponownie się zalogować. Okres pomiędzy logowaniami uznawany będzie za okres odpoczynku.

Przyjmuje się, że sama czynność wylogowania karty kierowcy z tachografu nie jest wykonywaniem pracy. Przepisy wyraźnie bowiem wskazują, co jest czasem pracy kierowcy, nie wymieniając czynności związanych z rejestracją karty kierowcy w tachografie.

Wylogowanie karty z tachografu w czasie odpoczynku kierowcy

Kwestia wylogowania karty w czasie korzystania z odpoczynku, również w przypadku gdy czynność ta dokonywana jest przez inną niż kierowca osobę, może być uznana za wykonywanie pracy. W takim przypadku warto okres odpoczynku wykazać w zaświadczeniu o okresach niewykonywania pracy jako okres od przełączenia tachografu na symbol łóżka do czasu ponownego rozpoczęcia pracy kolejnego dnia.

Autorem odpowiedzi jest: 

Joanna Kaleta

Nasze usługi

Audyt dokumentów czasu pracy
Ułożenie grafików czasu pracy
Szkolenia

Szkolenia Akademia Wiedza i Praktyka

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

wiper-pixel