Tachograf w pojeździe z przyczepą, gdy DMC zestawu przekracza 3,5 tony

Tachograf w pojeździe z przyczepą, gdy DMC zestawu przekracza 3,5 tony

01.03.2016

Pojazd o DMC do 3,5t z dołączoną przyczepą nie musi być wyposażony w tachograf i kierowca nie musi takiego urządzenia używać w celu rejestracji swoich aktywności pod warunkiem, iż taki zespół pojazdów jest używany do niehandlowego przewozu rzeczy. Co jednak w przypadku, gdy przewóz będzie wykonywany w związku z usługą transportową lub w celach pomocniczych do głównej działalności?

Obowiązek instalowania i użytkowania tachografu - zasada

Kluczowym przepisem w kwestii obowiązku instalowania i użytkowania tachografu jest treść art. 3 ust. 1 Rozporządzenia 3821/85. Określa ono, że instalować i użytkować tachograf należy w pojazdach, którymi wykonuje się „przewóz drogowy”.

Definicja „przewozu drogowego” znajduje się zaś w Rozporządzeniu 561/2006 i brzmi następująco: „przewóz drogowy” oznacza każdą podróż odbywaną w całości lub części po drogach publicznych przez pojazd, z ładunkiem lub bez, używanym do przewozu osób lub rzeczy

W zasadzie więc każdy pojazd, który ma jakąś „ładowność” lub liczbę miejsc dla pasażerów - jest używany do przewozu osób lub rzeczy, więc pojęcie to obejmuje praktycznie większość odbywającego się po drogach publicznych ruchu.

Obowiązek instalowania i użytkowania tachografu - wyjątki

Wspomniany wyżej art. 3 ust. 1 rozporządzenia 3821/85 określa jednocześnie wyjątki od ogólnego obowiązku instalacji i użytkowania tachografów przy wykonywaniu przewozów drogowych. Jednym z wyjątków są pojazdy o których mowa w art. 3 rozporządzenia 561/2006.

W literze „h” art. 3 rozporządzenia 561/2006 określono jeden z rodzajów przewozów wyłączonych spod przepisów tegoż rozporządzenia i są to przewozy wykonywane „pojazdami lub zespołami pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 7,5 tony używanymi do niehandlowego przewozu rzeczy”.

Zatem pojazd o d.m.c. do 3,5 tony z dołączoną przyczepą nie musi być wyposażony w tachograf i kierowca nie musi takiego urządzenia używać w celu rejestracji swoich aktywności pod warunkiem, iż taki zespół pojazdów jest używany do niehandlowego przewozu rzeczy.

Pod pojęciem „niehandlowy przewóz rzeczy” należy rozumieć przewozy nie związane z żadną formą działalności gospodarczej, czyli przewozy wyłącznie prywatne, na użytek własny. Może to być np. przewóz np. zakupionych mebli do własnego domu/mieszkania, przewóz zakupionego dla siebie opału, przewóz jakiegoś innego pojazdu (pojazd terenowy, quad, motocykl crosowy itp.) w celach rekreacyjnych, lub często spotykane w okresie wakacyjnym przewozy pojazdami z przyczepami kempingowymi, czy ciągnącymi na lawecie łódkę lub mały jacht. Jeśli więc tylko cel przewozu jest niehandlowy, czyli prywatny to nie wymaga się tachografu w pojeździe lub zespole pojazdów o d.m.c. nieprzekraczającej 7,5t.

Jeśli cel przewozu jednak nie będzie celem niehandlowym i będzie wykonywany w związku z jakąś działalnością gospodarczą, czyli wykonywana będzie usługa transportowa, lub przewóz w celach pomocniczych do głównej działalności (tzw. przewóz na potrzeby własne lub niezarobkowy przewóz drogowy - definicja w ustawie o transporcie drogowym art. 4 pkt 4), to w pojeździe o d.m.c. do 3,5t z dołączoną przyczepą należy zainstalować i użytkować tachograf.

Autorem odpowiedzi jest: 

Paweł Miklis

Nasze usługi

Audyt dokumentów czasu pracy
Ułożenie grafików czasu pracy
Szkolenia

Szkolenia Akademia Wiedza i Praktyka

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

wiper-pixel