Rejestracja czasu pracy kierowcy piaskarki za pomocą tachografu

Rejestracja czasu pracy kierowcy piaskarki za pomocą tachografu

Ewa Matejczyk

19.02.2016

Aby ustalić, czy dany przewóz podlega wyłączeniu z obowiązku rejestracji czasu pracy za pomocą tachografu oraz stosowania się do norm czasu jazdy, przerw i odpoczynków, nie ma znaczenia rodzaj pojazdu, jakim wykonywany jest przewóz, lecz jego cel i charakter.

Nie ma znaczenia rodzaj pojazdu tylko cel i charakter przewozu

Jeżeli pojazdem wykonywany jest przewóz związany z utrzymaniem dróg, czyli np. w ramach odśnieżania, rzeczywiście podlega on wyłączeniu zarówno z obowiązku przestrzegania norm dotyczących czasu jazdy, obowiązkowych przerw i odpoczynków kierowcy, jak i z obowiązku stosowania tachografu.

Jeśli tym samym pojazdem wykonywany jest inny rodzaj przewozu, np. przewóz piasku na budowę, wówczas nie podlega on żadnemu wyłączeniu i wymaga stosowania się przez kierowcę do obowiązujących zasad odnośnie do norm czasu pracy i używania tachografu.

Jak zaznaczyć czas pracy na tachografie

Kierowca wykonujący przewozy w ramach akcji zima pojazdem wyposażonym w tachograf analogowy może jeździć bez wykresówki umieszczonej w tachografie. Obowiązują go jedynie normy dotyczące czasu pracy, ale nie czasu jazdy. Tego czasu nie musi rejestrować za pomocą tachografu.

Jeżeli pojazd jest wyposażony w tachograf cyfrowy, a kierowca posiada kartę do tachografu, może umieścić ją w urządzeniu i zaznaczyć „OUT”. Oznacza to, że przejazd odbywa się poza zakresem obowiązywania przepisów o czasie jazdy, przerwach i odpoczynkach.

W takich sytuacjach pojazd może prowadzić też kierowca, który nie posiada własnej ważnej karty kierowcy. Opcję „OUT” zaznaczyć można w samym urządzeniu i prowadzić pojazd bez karty kierowcy umieszczonej w tachografie. Zaznaczenie, że przewóz odbywa się poza zakresem przepisów, ma znaczenie do celów ewentualnej kontroli drogowej lub w siedzibie przedsiębiorcy i pozwala odróżnić przejazd podlegający wyłączeniu od innych przejazdów.

Autorem odpowiedzi jest: 

Ewa Matejczyk

Nasze usługi

Audyt dokumentów czasu pracy
Ułożenie grafików czasu pracy
Szkolenia

Szkolenia Akademia Wiedza i Praktyka

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

wiper-pixel