Oddelegowanie kierowcy do innej pracy - zaświadczenia o działalności zamiast zapisów tachografu

Oddelegowanie kierowcy do innej pracy - zaświadczenia o działalności zamiast zapisów tachografu

Katarzyna Laskowska-Woś

24.10.2016

Za okres, w którym kierowca nie prowadził pojazdu, tylko został oddelegowany do innej pracy, pracodawca powinien wystawić zaświadczenie o działalności. Rejestrowanie w takim przypadku aktywności przy użyciu tachografu przestaje być obowiązkiem pracownika, ponieważ nie jest w tym okresie kierowcą. Przed wyruszeniem w trasę nie trzeba jednak wyposażać kierowcy w stertę zaświadczeń.

W przypadku, gdy kierowca zostaje oddelegowany na dłuższy czas (np. kilka dni) do innej pracy, zamiast zapisów tachografu bardziej celowe jest zaświadczenie o nieprowadzeniu pojazdu. Zaświadczenie powinno dokumentować każdą aktywność oddzielnie, przy czym należy pamiętać, jaki jest jego cel – ma ono uzasadniać podczas kontroli drogowej, dlaczego kierowca nie ma zapisów tachografu.

Z tego punktu widzenia, jeżeli kierowca przez dłuższy okres nie prowadził pojazdu, lecz pracował w innym charakterze, przewoźnik może wystawić mu zaświadczenie o działalności, które nie będzie uwzględniało wolnych godzin, jak przerwy w pracy czy dzienne okresy odpoczynku. Odpoczynki pomiędzy dniówkami i przerwy będą wynikać z ewidencji czasu pracy.

Wystawianie osobnych zaświadczeń o każdej kolejnej aktywności prowadziłoby do absurdu – za każdy dzień należałoby wystawić pracownikowi zaświadczenie o innej pracy oraz odrębne o odpoczynku.

Przepisy nie wymagają, aby w ten sposób dokumentować czas pracy osób, które nie pracują w charakterze kierowców w przewozach drogowych. Można więc uprościć sprawę i wystawić trzy zaświadczenia – o odpoczynku, innych pracach przez kilka dni, a następnie o odpoczynku przed okresem jazdy.

Kierowca autobusu pracuję od pon. do pt. w godz. 7.00−15.00. Po odebraniu odpoczynku tygodniowego do godz. 7.00 w poniedziałek otrzymał od pracodawcy zaświadczenie o działalności. W poniedziałek prowadził autobus, we wtorek, środę i czwartek wykonywał inne prace, a w piątek ponownie prowadził pojazd. Czy w piątek przed rozpoczęciem jazdy kierowca powinien dokonać wpisu manualnego i za cały ten okres zaznaczyć odpoczynek, a w razie kontroli okazać zaświadczenia od pracodawcy poświadczające wszystkie czynności w tym czasie?
Takie zachowanie nie jest prawidłowe, gdyż poświadczałoby nieprawdę – kierowca nie miał przecież dni wolnych, lecz pracował. A to ma znaczenie m.in. dla ustalania odpoczynków tygodniowych. Natomiast kierowca zamiast posiadania zaświadczenia o działalności może przed rozpoczęciem jazdy dokonać wpisów odręcznych do tachografu, dokładnie określając okresy innej pracy i odpoczynku.

Autorem odpowiedzi jest: 

Katarzyna Laskowska-Woś

Nasze usługi

Audyt dokumentów czasu pracy
Ułożenie grafików czasu pracy
Szkolenia

Szkolenia Akademia Wiedza i Praktyka

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

wiper-pixel