Obowiązek wymiany tachografu analogowego na cyfrowy

Obowiązek wymiany tachografu analogowego na cyfrowy

Roman Kozub

28.01.2016

Zgodnie z przepisami jeśli pojazd został zarejestrowany po raz pierwszy do dnia 30 kwietnia 2006 r., powinien być wyposażony w tachograf analogowy. W przypadku, gdy data pierwszej rejestracji nastąpiła od dnia 1 maja 2006 r., istnieje obowiązek wyposażenia go w tachograf cyfrowy. Czy w związku z tym istnieje obowiązek aby wymienić tachograf analogowy na cyfrowy?

Stopniowe zastępowanie tachografów analogowych tachografami cyfrowymi

Żaden przepis nie wprowadza obowiązku wymiany tachografów analogowych na cyfrowe, lecz jedynie stopniowe zastępowanie tachografów analogowych tachografami cyfrowymi, polegające na instalowaniu w nowych pojazdach wyłącznie urządzeń cyfrowych oraz na wymianie tachografów analogowych na urządzenia cyfrowe w starszych samochodach, w których na skutek uszkodzenia czy awarii konieczna jest wymiana tachografu.

W takiej sytuacji obowiązek wymiany tachografu analogowego na cyfrowy dotyczy wyłącznie pojazdów dopuszczonych po raz pierwszy do ruchu po 1 stycznia 1996 r., w przypadku:

  • pojazdów do przewozu rzeczy, których dopuszczalna masa całkowita przekracza 12 ton

  • autobusów, czyli pojazdów o liczbie powyżej 9 miejsc, których dopuszczalna masa całkowita przekracza 10 ton.

Sprawny tachograf analogowy zostaje

Na skutek tych regulacji tachografy analogowe stopniowo będą znikać z rynku. Nie planuje się jednak całkowitej wymiany tachografów analogowych na cyfrowe. Oznacza to, że jeżeli w pojeździe zainstalowany jest tachograf analogowy i jest on sprawny, można go w dalszym ciągu używać.

Autorem odpowiedzi jest: 

Roman Kozub

Nasze usługi

Audyt dokumentów czasu pracy
Ułożenie grafików czasu pracy
Szkolenia

Szkolenia Akademia Wiedza i Praktyka

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

wiper-pixel