Jakie dokumenty dołącza się do karty ewidencji czasu pracy

Jakie dokumenty dołącza się do karty ewidencji czasu pracy

Szymon Sokolik

29.07.2015

Przepisy polecają przechowywać niektóre rodzaje dokumentów razem z ewidencją czasu pracy. Nie określają jednak technicznego sposobu ich załączania. Dotyczy to głównie dokumentów związanych z różnymi nieobecnościami pracownika.

Dokumenty załączane do ewidencji czasu pracy

Do ewidencji czasu pracy dołącza się:

  • zwolnienia lekarskie,

  • wnioski urlopowe (o urlop wypoczynkowy, okolicznościowy),

  • wnioski o opiekę nad dzieckiem do lat 14,

  • wnioski o udzielenie czasu wolnego w zamian za godziny nadliczbowe,

  • polecenia zobowiązujące pracownika do wykonywania pracy w godzinach nadliczbowych lub wykorzystanie czasu wolnego w zamian za nadgodziny – jeśli są pisemne,

  • wniosek pracownicy o łączne wykorzystanie przerw na karmienie dziecka,

  • zaświadczenia lekarskie o karmieniu dziecka piersią (należy je przechowywać wraz z wnioskiem pracownicy dotyczącym sposobu wykorzystania przerw na karmienie).

Sposób załączania dokumentów do ewidencji czasu pracy

Przepisy nie określają technicznego sposobu załączania wspomnianych powyżej dokumentów do prowadzonej dla pracowników ewidencji czasu pracy.

Wydaje się jednak, że skoro pracodawca ma obowiązek prowadzenia imiennej karty ewidencji czasu pracy, wspomniane dokumenty powinny stanowić jej załącznik, w dokładnym rozumieniu tego słowa. W całości stanowić wtedy będą dokumentację czasu pracy pracownika.

Jeżeli jednak w zakładzie ewidencja czasu pracy prowadzona jest na jednej karcie dla kilku pracowników, wnioski takie mogą być trzymane osobno (np. w osobnym segregatorze), podobnie jak w przypadku ewidencji prowadzonej w formie elektronicznej. Można wówczas założyć teczkę zatytułowaną „Dokumenty dołączane do ewidencji czasu pracy” i składać tam wymienione wyżej dokumenty oraz wydruki z ewidencji czasu pracy danego pracownika.

Autorem odpowiedzi jest: 

Szymon Sokolik

Nasze usługi

Audyt dokumentów czasu pracy
Ułożenie grafików czasu pracy
Szkolenia

Szkolenia Akademia Wiedza i Praktyka

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

wiper-pixel