Informacja o przydziale godzin ponadwymiarowych w aktach osobowych nauczyciela

Informacja o przydziale godzin ponadwymiarowych w aktach osobowych nauczyciela

Dariusz Dwojewski

24.10.2016

Informacja o przydzielanych nauczycielowi godzinach ponadwymiarowych nie musi być gromadzona w jego aktach osobowych, o ile nie było konieczności uzyskania zgody nauczyciela na pracę w godzinach ponadwymiarowych.

Przydzielenie godzin ponadwymiarowych nauczycielowi

W szczególnych wypadkach, podyktowanych wyłącznie koniecznością realizacji programu nauczania, nauczyciel może być obowiązany do odpłatnej pracy w godzinach ponadwymiarowych zgodnie z posiadaną specjalnością, których liczba nie może przekroczyć 1/4 tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć.

  Przydzielenie nauczycielowi większej liczby godzin ponadwymiarowych może nastąpić wyłącznie za jego zgodą, jednak w wymiarze nieprzekraczającym 1/2 tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć. Kobiecie w ciąży, osobie wychowującej dziecko do lat 4 oraz nauczycielowi w trakcie odbywania stażu nie przydziela się pracy w godzinach ponadwymiarowych bez ich zgody.

Zdaniem Sądu Najwyższego: Praca w godzinach ponadwymiarowych nie stanowi uprawnienia nauczyciela, lecz jest jego obowiązkiem, jeżeli została zarządzona zgodnie z prawem (I PK 454/03).

Zgoda na realizację godzin ponadwymiarowych w aktach osobowych nauczyciela

Do akt osobowych należy włączyć zgodę nauczyciela na realizację godzin ponadwymiarowych, która wymagana jest wyłącznie, gdy:

  • wymiar godzin ponadwymiarowych przekracza 1/4 obowiązkowego wymiaru godzin zajęć;

  • przydział godzin dotyczy nauczycielki w ciąży, osoby wychowującej dziecko w wieku do lat 4 lub nauczyciel nie jest w trakcie odbywania stażu.

Autorem odpowiedzi jest: 

Dariusz Dwojewski

Nasze usługi

Audyt dokumentów czasu pracy
Ułożenie grafików czasu pracy
Szkolenia

Szkolenia Akademia Wiedza i Praktyka

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

wiper-pixel