Dane z kart kierowcy sczytywane tylko z dni zarejestrowanej działalności

Dane z kart kierowcy sczytywane tylko z dni zarejestrowanej działalności

Adam Hrycak

24.10.2016

Nie można wymagać od przewoźnika, aby sczytywał dane z karty kierowcy dotyczące dni, w których kierowca nie jechał ani nie odbierał odpoczynku. Zgodnie z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego dni zarejestrowanej działalności to te, w których aktywność kierowcy powinna być zapisana po to, żeby można było skutecznie kontrolować, czy on i firma przestrzegają przepisów rozporządzenia nr 561/2006.

W rozstrzyganej przez WSA sprawie, kontrola ITD w firmie ujawniła liczne naruszenia związane z:

  • skróceniem dziennego odpoczynku kierowców,

  • brakami w wykresówkach,

  • wczytywaniem wymaganych danych z karty kierowcy oraz

  • udostępnianiem podczas kontroli danych związanych z aktywnością kierowców.

W związku z tym wojewódzki inspektor transportu drogowego nałożył na przewoźnika karę. Ten się odwołał od decyzji do GITD, ale organ ją podtrzymał. Stwierdził, że zarzucone przedsiębiorcy naruszenia są bezsporne.

Część kierowców skróciła swoje dzienne odpoczynki, a niektórzy – odpoczynki tygodniowe. Poza tym przewoźnik nie udokumentował aktywności kierowców we wskazanych przez organ datach, nie sczytywał danych cyfrowych z kart kierowców systematycznie co 28 dni oraz nie sczytywał danych z tachografów cyfrowych zainstalowanego w pojazdach.

Ponadto na kontrolowanych wykresówkach nie było wpisanego miejsca zakończenia ich używania. Główny Inspektor Transportu Drogowego podkreślił, że nie wystąpiły przesłanki umożliwiające uwolnienie się przewoźnika z odpowiedzialności za te naruszenia.

Maksymalne okresy na wczytywanie danych – wyłącznie dni zarejestrowanej działalności

Przewoźnik złożył skargę na decyzję GITD do wojewódzkiego sądu administracyjnego. Zaznaczył, że zgodnie z przepisami rozporządzenia nr 561/2006, firma transportowa ma wczytywać dane z tachografu cyfrowego co 90 dni, a karty kierowcy co 28 dni. Jednak określając maksymalne okresy na wczytywanie danych, należy uwzględniać wyłącznie dni zarejestrowanej działalności.

Zdaniem przewoźnika wynika z tego, że jeżeli pojazd nie rejestruje żadnych parametrów związanych z ruchem, to pamięć masowa tachografu nie zostaje zapełniana i nie ma sensu pobierać wtedy danych. To samo dotyczy karty kierowcy −brak danych (przy upływających dniach) na karcie kierowcy w żaden sposób nie powoduje, że pamięć się zapełnia.

Zdaniem WSA: Dane z kart kierowcy sczytywane tylko z dni zarejestrowanej działalności

WSA uchylił decyzję GITD, wskazując, że najważniejsze jest to, czy przewoźnik, sczytując dane z karty kierowcy co najmniej raz na 28 dni, uwzględniał każdy dzień kalendarzowy, czy tylko dni zarejestrowanej działalności kierowcy.

Przepisy rozporządzenia ministra transportu dotyczące pobierania danych z tachografów cyfrowych i kart kierowców w ogóle nie wyjaśniają tej kwestii. Przez to ITD przyjęła niekorzystną dla przedsiębiorców wykładnię przepisów, co prowadzi do nakładania kar.

WSA uznał, że należy uwzględnić wyłącznie dni zarejestrowanej działalności. Wynika to z przepisów rozporządzenia nr 581/2010, którego GITD nie mógł pominąć przy ustalaniu okresu, w jakim skarżący miał sczytywać dane z kart kierowców. Sąd przypomniał, że prawo wspólnotowe ma pierwszeństwo wobec prawa krajowego i tego drugiego nie stosuje się, jeśli jest niezgodne z tym pierwszym.

Autorem odpowiedzi jest: 

Adam Hrycak

Nasze usługi

Audyt dokumentów czasu pracy
Ułożenie grafików czasu pracy
Szkolenia

Szkolenia Akademia Wiedza i Praktyka

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

wiper-pixel