Pakiet mobilności kierowców

Dokument aktualny

Adam Janus

20.08.2020

Z dniem 20 sierpnia 2020 r. wchodzi w życie pierwsza część zmian określonych tzw. pakietem mobilności.

Oto przepisy, które zaczynają obowiązywać od dnia 20 sierpnia 2020 r. (w ciągu 20 dni po opublikowaniu pakiet mobilności):

  • Odpoczynki 45 godz. tylko poza kabiną - doprecyzowanie zakazu dotyczącego odbierania regularnych tygodniowych odpoczynków w kabinie. Każdy odpoczynek ponad 45 godzin musi być spędzany poza kabiną w miejscu posiadającym odpowiednie zaplecze sanitarne.
  • Zaostrzenie reguł dotyczących odbieraniu odpoczynków tygodniowych skróconych - kierowca międzynarodowy może zrobić dwa skrócone tygodniowe okresy odpoczynku pod rząd (2 x 24h) pod warunkiem, że w każdych czterech tygodniach będzie miał co najmniej dwa odpoczynki tygodniowe regularne i dwa skrócone. Po wykonaniu dwóch skróconych odpoczynków tygodniowych pod rząd kolejny będzie odpoczynek tygodniowy regularny wraz z rekompensatami. Taki długi odpoczynek będzie odbierany obowiązkowo w bazie w kraju siedziby firmy lub miejscu zamieszkania kierowcy. Uwaga, w tym przypadku konieczne jest udokumentowanie powrotu.
  • Powrót do bazy co 4 tygodnie - obowiązkowy powrót kierowcy do centrum operacyjnego firmy w kraju siedziby (baza) lub miejsca zamieszkania kierowcy maksymalnie co cztery tygodnie. Kierowca powinien wrócić przynajmniej na odpoczynek 45 godzinny.
  • Nowe zasady przerywania odpoczynku na promie lub w pociągu – przerwać można nie tylko odpoczynek regularny dzienny, ale także skrócony odpoczynek tygodniowy. Podobnie jak dotychczas można przerwać nie więcej niż dwukrotnie, wszelkimi czynnościami trwającymi łącznie nie dłużej jednak niż jedną godzinę. Dodatkowym ułatwieniem będzie fakt, iż wystarczy żeby kierowca miał do dyspozycji nie tylko koję lub kuszetkę, ale także kabinę sypialną. Ponadto w przypadku odpoczynku na promie kierowca, ma także obowiązek wprowadzania do tachografu symbolu PROM.
  • Możliwość dojazdu do bazy z naruszeniem norm – w myśl nowych zapisów kierowca może wydłużyć dzienny (art. 6 ust 1) lub tygodniowy (art. 6 ust. 2) czas prowadzenia o jedną godzinę w celu dotarcia do bazy lub swojego miejsca zamieszkania na odpoczynek tygodniowy.
    Na takich samych warunkach kierowca może przekroczyć dzienny i tygodniowy czas prowadzenia pojazdu o maksymalnie dwie godziny, pod warunkiem, że odbędzie przerwę trwającą nieprzerwanie 30 minut tuż przed tym dodatkowym czasem prowadzenia pojazdu niezbędnym, aby dotrzeć do centrum operacyjnego pracodawcy lub miejsca zamieszkania kierowcy.
    Uwaga: Wydłużony okres pracy trzeba zrekompensować równoważnym okresem odpoczynku wykorzystywanym jednorazowo.
Podstawa prawna: 
  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1054 z 15 lipca 2020 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 561/2006 w odniesieniu do minimalnych wymogów dotyczących maksymalnego dziennego i tygodniowego czasu prowadzenia pojazdu, minimalnych przerw oraz dziennego i tygodniowego okresu odpoczynku oraz zmieniające rozporządzenie (UE) nr 165/2014 w odniesieniu do określania położenia za pomocą tachografów
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Szkolenia Akademia Wiedza i Praktyka

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

wiper-pixel