Zwiększenie godzin pracy nauczyciela zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy

Zwiększenie godzin pracy nauczyciela zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy

Dariusz Dwojewski

09.07.2016

Pracownik nie może mieć dwóch umów o pracę z tym samym pracodawcą na ten sam rodzaj pracy. Chcąc zatrudnić nauczycielkę, posiadającą uprawnienia do pracy w bibliotece i nauczania historii należy sporządzić jedną umowę, którą następnie można modyfikować w zakresie wymiaru zajęć.

Zwiększenie godzin pracy niepełnoetatowca

W sytuacji pojawienia się możliwości zwiększenia godzin pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy należy zmienić treść umowy o pracę w części dotyczącej wymiaru czasu pracy. Zmiana treści może nastąpić na zasadzie porozumienia stron – za zgodą pracownika (aneks do umowy o pracę).

Ważne! 

Aneks może być zawarty na czas określony, jeżeli przyczyna zwiększenia wymiaru etatu będzie istniała jedynie na określony czas.


Kilka umów o pracę z jednym pracodawcą

Kwestia dopuszczalności pozostawania przez pracownika w kilku stosunkach pracy z jednym pracodawcą nie została wprost uregulowana w przepisach prawa pracy. Zgodnie jednak z orzecznictwem Sądu Najwyższego, z tym samym pracodawcą w zakresie wykonywania pracy tego samego rodzaju pracownik może pozostawać tylko w jednym stosunku pracy – może łączyć go z nim tylko jedna umowa.

Zawieranie dodatkowej umowy o pracę z własnym pracownikiem dopuszczalne jest jedynie wtedy, gdy przedmiotem dodatkowej umowy będzie praca innego rodzaju niż dotychczasowa, a wykonywanie jej nie będzie kolidowało z normalnym czasem pracy.

Autorem odpowiedzi jest: 

Dariusz Dwojewski

Nasze usługi

Audyt dokumentów czasu pracy
Ułożenie grafików czasu pracy
Szkolenia

Szkolenia Akademia Wiedza i Praktyka

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

wiper-pixel