Czas pracy w regionie Hesji (Niemcy) – komunikat GITD

Czas pracy w regionie Hesji (Niemcy) – komunikat GITD

03.02.2016

Główny Inspektorat Transportu Drogowego przekazał otrzymaną ze strony rządu niemieckiego informację o czasowym złagodzeniu stosowania przepisów regulujących aktywność pracy kierowców w kraju związkowym - Hesji (Niemcy).

Władze Hesji (The Land Hessen Ministry of Social Affairs and Integration) podjęły decyzję o czasowym złagodzeniu na terenie Hesji kontroli przestrzegania przepisów art. 6-8 Rozporządzenia (WE) 561/2006 dotyczącego harmonizacji niektórych przepisów socjalnych dotyczących transportu w okresie od 17 września do 16 października 2015 r.

Odstępstwo od kontroli przepisów wskazanych w pkt 1 odnosi się jedynie do operacji w obrębie kraju związkowego Hesji, w tym innych niemieckich krajów związkowych, tj. w przypadku gdy uchodźcy są dowożeni spoza kraju związkowego Hesji lub innych landów niemieckich.

Odstępstwo od kontroli ww. przepisów ma zastosowanie do kierowców autokarów, którzy przewożą uchodźców / osoby ubiegające się o azyl, jak również do kierowców przewożących rzeczy niezbędne dla zapewnienia im odpowiednich warunków bytowych (m.in. materiały budowlane, wyposażenie mieszkań).

Ponadto odstępstwo stosuje się na zasadach jednostkowych, przy zachowaniu niezbędnego minimum, bez uszczerbku dla bezpieczeństwa i ochrony uchodźców / osób ubiegających się o azyl. Zachowane muszą być wszelkie środki bezpieczeństwa.

Wszystkie ww. operacje muszą być zgłoszone właściwym władzom Hesji (Regierungspräsidium Gießen).

Powyższe ustalenia nie mają zastosowania do pozostałych przewozów osób i rzeczy związanych z przemieszczaniem się uchodźców / osób ubiegających się o azyl które nie są pilne.

Źródło: Główny Inspektorat Transportu Drogowego

Nasze usługi

Audyt dokumentów czasu pracy
Ułożenie grafików czasu pracy
Szkolenia

Szkolenia Akademia Wiedza i Praktyka

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

wiper-pixel