Czas pracy kierowcy placówki oświatowej w delegacji

Czas pracy kierowcy placówki oświatowej w delegacji

Joanna Suchanowska

30.12.2015

Klient zwrócił się do nas z prośbą o odpowiedź na następujące pytanie: Kierowca zatrudniony w placówce oświatowej pracuje w podstawowym systemie czasu pracy od poniedziałku do piątku. Czy można wysłać kierowcę w delegację np. od 17 do 31 lipca 2015 r.? Czy za niedzielę w delegacji można udzielić innego dnia wolnego wcześniej? Jak rozliczyć dni wolne z tytułu przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy, przypadające w czasie delegacji?

Odpowiedź na pytanie zlecone przez klienta

Przyjmując za podstawę przedstawiony powyżej stan faktyczny: Kierowca może przebywać w podróży służbowej od 17 do 31 lipca 2015 r. Czas pracy kierowcy w delegacji powinien być planowany i rozliczany na takich samych zasadach, jakie obowiązują, gdy kierowca świadczy pracę w siedzibie pracodawcy.

Delegacja pracownika zatrudnionego w charakterze kierowcy

W przypadku pracownika zatrudnionego w charakterze kierowcy podróżą służbową jest wykonywanie zadania służbowego poza miejscowością, w której pracodawca ma swoją siedzibę. Do czasu pracy wlicza się czas realnego wykonywania zadania będącego celem podróży służbowej. Czas podróży służbowej jest zatem zaliczany do czasu pracy o tyle, o ile pracownik podczas tej podróży wykonywał pracę.

Ważne! 

Do czasu pracy kierowcy zalicza się również czas niewykonywania pracy. Warunkiem w takim przypadku jest jednak, aby czas niewykonywania pracy przypadał w harmonogramowych godzinach czasu pracy kierowcy.

 

Jeżeli zatem pracownik wskutek podróży służbowej nie może wypracować swojego normalnego czasu pracy, wówczas zachowuje prawo do wynagrodzenia za czas niewypracowany z powodu podróży.

Planowanie i rozliczanie czasu pracy pracownika w delegacji

Czas pracy w trakcie przebywania pracownika w delegacji powinien być planowany i rozliczany w taki sam sposób, jak czas zwykłej pracy. Tym samym również w czasie podróży służbowej należy kierowcy zapewnić odpowiednią liczbę dni wolnych od pracy, aby zagwarantowana została zasada przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy.

A zatem w okresie od 17 do 31 lipca 2015 r. kierowca powinien korzystać z 4 dni wolnych od pracy – dwóch dni wolnych z tytułu niedzieli oraz z dwóch dni wolnych z tytułu zasady przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy.

Ważne! 

Fakt przebywania kierowcy w delegacji nie oznacza automatycznie, że kierowca zatrudniony od poniedziałku do piątku wykonywał pracę również w soboty i niedziele. W przypadku, gdy w tych dniach kierowca nie świadczył żadnej pracy (a jedynie przebywał w podróży służbowej), uznać należy, iż z dni wolnych skorzystał. Pracodawca zatem zwolniony zostaje z obowiązku jakiejkolwiek rekompensaty.

 

Delegacja w wolną sobotę

W przypadku, gdy faktyczna praca przypadała również na soboty i niedziele, pracodawca zobowiązany będzie udzielić pracownikowi 4 dni wolnych od pracy w okresie rozliczeniowym. Z dni wolnych kierowca może skorzystać albo w okresie delegacji, albo przed jej rozpoczęciem, jeśli objęty jest miesięcznym okresem rozliczeniowym.

Bezwzględny obowiązek oddania dni wolnych dotyczy pracy wykonywanej w dniu wolnym wynikającym z rozkładu czasu pracy w przeciętnie 5-dniowym tygodniu pracy (w tym przypadku z tytułu pracy w soboty).

Delegacja w niedzielę

Natomiast z tytułu pracy w niedzielę pracodawca, który nie ma faktycznej możliwości zapewnienia kierowcy dni wolnych od pracy, może wypłacić pracownikowi wynagrodzenie powiększone o 100% dodatek za każdą godzinę pracy w tych dniach. Taka forma rekompensaty jest zupełna i zwalnia pracodawcę z obowiązku udzielania kierowcy dni wolnych do pracy.

Nie udzielenie pracownikowi dni wolnych z tego tytułu stanowi wykroczenie i zagrożone jest karą grzywny.

Autorem odpowiedzi jest: 

Joanna Kaleta

Nasze usługi

Audyt dokumentów czasu pracy
Ułożenie grafików czasu pracy
Szkolenia

Szkolenia Akademia Wiedza i Praktyka

Biblioteka kadrowego

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

wiper-pixel