Praca tymczasowa od 1 czerwca 2017 r. – 5 nowości dla pracodawcy użytkownika

Praca tymczasowa od 1 czerwca 2017 r. – 5 nowości dla pracodawcy użytkownika

Sebastian Kryczka

Nowelizacja ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych, która zacznie obowiązywać od 1 czerwca br., wprowadza szereg zmian w zakresie obowiązków zarówno pracodawcy użytkownika, jak i agencji pracy tymczasowej. Mają one m.in. na celu doprecyzowanie oraz uszczelnienie obowiązujących dotychczas regulacji.

1. Modyfikacje w zakresie limitów zatrudnienia

Nowelizacja ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych w istotny sposób modyfikuje zasady związane z możliwością korzystania z pracy tego samego pracownika tymczasowego przez pracodawcę użytkownika. Od 1 czerwca br. pracodawca użytkownik będzie mógł korzystać z pracy tego samego pracownika tymczasowego przez okres nieprzekraczający łącznie 18 miesięcy w okresie obejmującym 36 kolejnych miesięcy.

Ponadto pracodawca użytkownik może korzystać z pracy tej samej osoby wykonującej pracę tymczasową na podstawie umowy o pracę oraz umowy prawa cywilnego przez okres nieprzekraczający łącznie 18 miesięcy w okresie obejmującym 36 kolejnych miesięcy.

2. Zatrudnienie nie do każdej pracy

Nowe przepisy wprowadzają obostrzenie przed celowym zastępowaniem pracowników zatrudnionych na podstawie stosunku pracy  pracownikami tymczasowymi.

Pracodawca nie będzie mógł zatrudnić pracownika tymczasowego do pracy, którą wcześniej wykonywał pracownik zatrudniony na stałe przez okres ostatnich trzech miesięcy, a który został zwolniony z pracy przez pracodawcę z przyczyn nie leżących po stronie pracownika.

3. Wpływ ciąży na zatrudnienie pracownicy tymczasowej

Nowe przepisy zwiększają ochronę tymczasowych pracownic będących w ciąży. W przypadku, gdy umowa kobiety zatrudnionej za pośrednictwem agencji zgodnie z pierwotnymi założeniami wygasłaby po upływie trzeciego miesiąca ciąży, ulegnie przedłużeniu do dnia porodu.

Wynika to bezpośrednio z nowej regulacji, zgodnie z którą do pracownicy tymczasowej mającej łączny co najmniej 2-miesięczny okres skierowania do wykonywania pracy tymczasowej przez daną agencję na podstawie umowy o pracę stosuje się art. 177 § 3 Kodeksu pracy.

4. Obowiązek informacyjny w zakresie regulacji dotyczących wynagradzania

Nowym rozwiązaniem prawnym jest obowiązek przedstawiania na wniosek agencji pracy zasad wynagradzania pracowników obowiązujących u pracodawcy użytkownika. Jest to spowodowane koniecznością zapewnienia zbliżonych warunków zatrudnienia dla osób zatrudnionych bezpośrednio przez pracodawcę i tych, którzy są zatrudniani za pośrednictwem agencji. Ponadto obowiązkiem pracodawcy użytkownika jest niezwłoczne przekazanie agencji informacji o zmianach w zakresie wewnętrznych regulacji dotyczących wynagradzania.

5. Prowadzenie ewidencji czasu pracy

Dotychczas rolą pracodawcy użytkownika było prowadzenie ewidencji czasu pracy pracownika tymczasowego w zakresie i na zasadach obowiązujących w stosunku do pracowników. Nowe przepisy uzupełniają obowiązki związane z prowadzeniem ewidencji czasu pracy pracowników tymczasowych. Zgodnie z ich brzmieniem rolą pracodawcy użytkownika będzie prowadzenie ewidencji osób wykonujących pracę tymczasową na podstawie umowy o pracę oraz umowy prawa cywilnego, zawierającej informacje o dacie rozpoczęcia i dacie zakończenia wykonywania takiej pracy w okresie obejmującym 36 kolejnych miesięcy, oraz przechowuje tę ewidencję przez okres jej prowadzenia i przypadający bezpośrednio po nim okres 36 miesięcy.

Z nowych przepisów wynika, że ewidencja czasu pracy o której mowa wyżej prowadzona i przechowywana powinna być  formie papierowej lub elektronicznej.

 

Podstawa prawna: 
  • art. 1 ustawy z 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017 r. poz. 962).
Autorem odpowiedzi jest: 

Sebastian Kryczka

Sebastian Kryczka

Sebastian Kryczka

Prawnik, absolwent Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii (Zakład Prawa Pracy) Uniwersytetu Wrocławskiego. Od 2002 r. zawodowo zajmuje się problematyką prawa pracy, jak również w zagadnieniami związanymi z działalnością kontrolno-nadzorczą sprawowaną przez Państwową Inspekcję Pracy. Ekspert współpracujący z największymi i najbardziej opiniotwórczymi podmiotami w kraju, zajmującymi się problematyką prawa pracy. Ma na swoim koncie współpracę m.in. z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej, Dolnośląską Komisją Ochrony Pracy oraz czołowymi firmami wydawniczymi. Jest m.in. współautorem komentarza do Kodeksu pracy, autorem komentarza do ustawy o PIP, jak również komentarzy do kilkunastu rozporządzeń wykonawczych do Kodeksu pracy.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Szkolenia Akademia Wiedza i Praktyka

Biblioteka kadrowego

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookies w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.

wiper-pixel