Wymiar czasu pracy pracownika niepełnosprawnego objętego skróconymi normami czasu pracy – miesięczna tabela na 2015 rok

Wymiar czasu pracy pracownika niepełnosprawnego objętego skróconymi normami czasu pracy – miesięczna tabela na 2015 rok

Emilia Wawrzyszczuk

28.05.2015

Czas pracy pracownika niepełnosprawnego nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin w tygodniu. Jeśli zatrudniony legitymuje się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, objęty jest skróconymi normami czasu pracy i nie może pracować więcej niż 7 godzin na dobę i 35 godzin w tygodniu. Poniżej przedstawiamy wymiar czasu pracy takiego pracownika w poszczególnych miesiącach 2015 roku.

Inaczej niż w przypadku pracowników, do których stosuje się powszechne przepisy prawa pracy, czas pracy pracownika niepełnosprawnego objętego skróconymi normami czasu pracy rozlicza się w okresach tygodniowych w ramach okresu rozliczeniowego. Innymi słowy - ważne jest, aby taki pracownik nie przepracował w danym tygodniu więcej niż 35 godzin.

Norma ta (a także norma dobowa) jest sztywna i nie może być traktowana jako liczba godzin do przepracowania przeciętnie w tygodniu.

Wymiar czasu pracy pracownika niepełnosprawnego – sposób liczenia

Zakładając, że pracownik niepełnosprawny jest objęty skróconymi normami czasu pracy i obowiązuje go 1-miesięczny okres rozliczeniowy, jego wymiar czasu pracy w 2015 roku wynosi przykładowo:

  • w styczniu: (4 x 35 godz.) + (2 x 7 godz.) - (2 x 7 godz.) = 140 godzin,

  • w lutym: 4 x 35 godz. = 140 godzin,

  • w marcu: (4 x 35 godz.) + (2 x 7 godz.) = 154 godziny itd.

Wymiar czasu pracy pracownika niepełnosprawnego - tabela na 2015 rok

Miesiąc

Liczba godzin pracy

Liczba dni pracy

Liczba dni wolnych

Styczeń

140

20

11

Luty

140

20

8

Marzec

154

22

9

Kwiecień

147

21

9

Maj

140

20

11

Czerwiec

147

21

9

Lipiec

161

23

8

Sierpień

140

20

11

Wrzesień

154

22

8

Październik

154

22

9

Listopad

140

20

10

Grudzień

147

21

10

Łącznie

1 764

252

113

W sumie w 2015 roku pracownik ma do przepracowania 252 dni po 7 godzin w maksymalnie 35-godzinnych tygodniach, czyli łącznie 1764 godziny.

Autorem odpowiedzi jest: 

Emilia Wawrzyszczuk

Nasze usługi

Audyt dokumentów czasu pracy
Ułożenie grafików czasu pracy
Szkolenia

Szkolenia Akademia Wiedza i Praktyka

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

wiper-pixel