Wniosek o obniżenie wymiaru czasu pracy a ochrona pracownika przed wypowiedzeniem

Wniosek o obniżenie wymiaru czasu pracy a ochrona pracownika przed wypowiedzeniem

Sebastian Kryczka

23.07.2016

Okres ochronny w wymiarze 12 miesięcy przysługuje pracownikowi, który korzysta z obniżonego wymiaru czasu pracy w okresie, w jakim mógłby korzystać z urlopu wychowawczego. Od 2 stycznia 2016 r. wniosek taki powinno się złożyć w terminie 21 dni przed rozpoczęciem wykonywania pracy w obniżonym wymiarze. Nie ma przeszkód, aby złożyć go wcześniej, nawet w trakcie urlopu macierzyńskiego. W takim wypadku ochrona pracownicy będzie obowiązywała na 21 dni przed rozpoczęciem korzystania z obniżonego wymiaru czasu pracy.

Obniżenie wymiaru czasu pracy na urlopie wychowawczym

Urlop wychowawczy jest co do zasady urlopem niepłatnym. Alternatywą dla niego jest możliwość łączenia czasu wolnego z pracą polegająca na obniżeniu wymiaru czasu pracy w okresie, w którym pracownik może skorzystać z urlopu wychowawczego. W przypadku gdy pracownik skorzysta z tego prawa, podlega ochronie w zakresie trwałości stosunku pracy przez 12 miesięcy.

Ważne: Skorzystanie z obniżonego wymiaru czasu pracy powinno poprzedzać złożenie stosownego wniosku przez pracownika. Wniosek powinien mieć formę pisemną i wskazywać zarówno wymiar czasu pracy, w jakim pracownik chce pracować (nie może być niższy niż pół etatu), jak i okres, przez który zatrudnionych chce korzystać z omawianego uprawnienia.

Wniosek o obniżenie wymiaru czasu pracy – zmiany od 2 stycznia 2016 r.

Z początkiem 2016 roku wchodzą nowe przepisy dotyczące uprawnień urlopowych związanych z rodzicielstwem, modyfikujące m.in. kwestie związane z obniżaniem wymiaru czasu pracy.

Przepisy obowiązujące od 2 stycznia 2016 r. wskazują, że pracownik powinien złożyć wniosek w terminie na 21 dni przed rozpoczęciem wykonywania pracy w obniżonym wymiarze. W przypadku, gdy taki wniosek zostanie złożony po terminie – będzie dla pracodawcy wiążący tylko co do faktu samego złożenia wniosku – pracodawca będzie mógł oczywiście obniżyć wymiar czasu pracy w terminie wskazanym przez pracownika – ale ma również pełne prawo do obniżenia wymiaru czasu pracy nie później niż w terminie 21 dni od dnia złożenia wniosku.

Wniosek złożony wcześniej nie wydłuża okresu ochronnego

Ochrona pracownika przed wypowiedzeniem, jak również rozwiązaniem umowy, rozpoczyna się od dnia złożenia powyższego wniosku – jeżeli pracownik zachowa termin 21-dniowy. W sytuacji, gdy złoży taki wniosek wcześniej, wówczas wniosek będzie skuteczny – co do obniżenia wymiaru czasu pracy w terminie wskazanym przez pracownika – ale ochrona pracownika przed zwolnieniem będzie obowiązywała dopiero na 21 dni przed rozpoczęciem korzystania z obniżonego wymiaru czasu pracy.

Autorem odpowiedzi jest: 

Sebastian Kryczka

Nasze usługi

Audyt dokumentów czasu pracy
Ułożenie grafików czasu pracy
Szkolenia

Szkolenia Akademia Wiedza i Praktyka

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

wiper-pixel