Ruchomy czas pracy - różne godziny rozpoczynania pracy

Ruchomy czas pracy - różne godziny rozpoczynania pracy

Joanna Suchanowska

03.02.2016

W przypadku gdy pracownik przyjdzie do pracy w kolejnym dniu na wcześniejszą godzinę niż w dniu poprzednim, powstają nadgodziny, które trzeba zrekompensować. Ograniczenie to nie ma jednak zastosowania, gdy pracodawca wprowadzi tzw. ruchomy czas pracy. Jedną z podstawowych odmian jego stosowania jest możliwość ustalania rozkładów czasu pracy, przewidujących różne godziny rozpoczynania pracy w dniach pracy pracowników.

Ruchomy czas pracy można stosować w dwóch podstawowych odmianach. Przepisy pozwalają bowiem na:

  • ustalanie rozkładów czasu pracy przewidujących różne godziny rozpoczynania pracy w dniach pracy pracowników,

  • określanie przedziału czasu, w którym pracownik może podjąć pracę, z pozostawieniem pracownikowi decyzji, o której godzinie w ramach tak ustalonych „widełek” podejmie pracę (zakończy ją po przepracowaniu dobowego wymiaru od godziny rozpoczęcia pracy).

Oprócz tego jest jeszcze trzecia możliwość – wprowadzenie ruchomego czasu pracy na wniosek pracownika.

Ustalanie rozkładów czasu pracy przewidujących różne godziny rozpoczynania pracy

W pierwszym wariancie pracodawca będzie mógł wyznaczać pracownikom różne godziny rozpoczynania pracy w poszczególne dni. W kolejnym dniu pracownik będzie więc mógł mieć zaplanowaną zarówno późniejszą, jak i wcześniejszą godzinę rozpoczęcia pracy.

W tym przypadku zaplanowanie wcześniejszego rozpoczęcia przez pracownika pracy w kolejnym dniu nie spowoduje już powstania godzin nadliczbowych. Pod warunkiem jednak że prawidłowo wprowadzono ruchomy czas pracy.

Przykład: Pracownik w poniedziałek pracuje od 8.00 do 16.00. Jeśli we wtorek pracodawca zaplanuje mu pracę na 7.00, to:

  • w starym stanie prawnym popełnia wykroczenie (dwukrotnie planując pracę w danej dobie), a ponadto powstaje 1 godzina nadliczbowa w dobie poniedziałkowej, którą trzeba zrekompensować czasem wolnym lub wynagrodzeniem z dodatkiem,

  • w nowym stanie prawnym nie popełni wykroczenia i godziny nadliczbowe nie powstaną – o ile we wtorek pracownik skończy pracę o 15.00, a pracodawca prawidłowo wprowadzi ruchomy czas pracy.


Ruchomy czas pracy wyznaczany przez pracodawcę – grudzień 2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

             

8-16

9-17

9-17

8-16

W5

WN

9-17

9-17

8-16

8-16

7-15

W5

WN

8-16

8-16

             

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

           

9-17

8-16

8-16

W5

WN

9-16

8-17

7-15

W5

WN

8-16

7-15

8-16

7-15

           

WN – niedziela lub dzień wolny z tytułu niedzieli
W5 – dzień wolny z tytułu przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy.

Autorem odpowiedzi jest: 

Joanna Kaleta

Nasze usługi

Audyt dokumentów czasu pracy
Ułożenie grafików czasu pracy
Szkolenia

Szkolenia Akademia Wiedza i Praktyka

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

wiper-pixel