Zatrudnienie pracownika pracującego w nocy – obowiązek informowania PIP

Zatrudnienie pracownika pracującego w nocy – obowiązek informowania PIP

Dariusz Dwojewski

02.02.2016

Obowiązek informowania Państwowej Inspekcji Pracy o zatrudnieniu pracownika pracującego w nocy realizowany jest wyłącznie na wniosek pracownika. W przypadku, gdy pracownik nie wnioskuje o takie powiadomienie, pracodawca nie zawiadamia o takim fakcie PIP.

Pracownik, którego rozkład czasu pracy obejmuje w każdej dobie co najmniej 3 godziny pracy w porze nocnej lub którego co najmniej 1/4 czasu pracy w okresie rozliczeniowym przypada na porę nocną, jest pracującym w nocy.

Na pisemny wniosek takiego pracownika pracodawca informuje właściwego okręgowego inspektora pracy o zatrudnianiu pracowników pracujących w nocy (art. 1517 § 2 i 6 Kodeksu pracy).

Pracownik zatrudniony jako palacz pracuje 3 godziny w nocy. Czy na pracodawcy ciąży obowiązek zgłoszenia tej okoliczności do Państwowej Inspekcji Pracy?
W przedstawionej sytuacji pracownik świadczy pracę w wymiarze 3 godzin w porze nocnej. Kwalifikuje go to jako pracującego w nocy. Jeżeli pracownik złoży pisemny wniosek do pracodawcy o poinformowanie o tym fakcie okręgowego inspektora pracy, pracodawca będzie obowiązany do złożenia tego zawiadomienia. Jeżeli pracownik nie wystąpi o złożenie takiej informacji, sam fakt zatrudniania pracowników w nocy nie rodzi obowiązku informacyjnego względem PIP.

Autorem odpowiedzi jest: 

Dariusz Dwojewski

Nasze usługi

Audyt dokumentów czasu pracy
Ułożenie grafików czasu pracy
Szkolenia

Szkolenia Akademia Wiedza i Praktyka

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

wiper-pixel