Zapewnienie kierowcy noclegu w kabinie pojazdu a ryczałt za nocleg

Zapewnienie kierowcy noclegu w kabinie pojazdu a ryczałt za nocleg

Joanna Suchanowska

16.12.2015

Zgodnie z najnowszym orzecznictwem zapewnienie kierowcy noclegu w kabinie pojazdu wyposażonej w miejsce do spania nie pozbawia pracownika prawa do ryczałtu za nocleg. Zagwarantowanie kierowcy takiego noclegu nie może być bowiem uznane za zagwarantowanie noclegu bezpłatnego.

Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z 4 września 2014 r. (I PK 7/14), obowiązkiem pracodawców zatrudniających kierowców w transporcie międzynarodowym jest zapewnienie pracownikowi bezpłatnego noclegu umożliwiającego odpowiednią regenerację sił, przy czym warunku tego nie spełnia miejsce do spania w kabinie pojazdu (nawet, gdy ma ono wysoki standard).

Kierowca ma prawo do ryczałtu za nocleg

Odesłanie w art. 21a ustawy z 2004 r. o czasie pracy kierowców do art. 775 § 3-5 Kodeksu pracy (kp) oznacza pośrednio także odesłanie do art. 775 § 2 kp, a w konsekwencji uznanie, że kierowcy pracownikowi przysługuje zwrot kosztów noclegu według zasad ustalonych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 775 § 2 kp, chyba że korzystniejsze dla niego zasady zostały ustalone według art. 775 § 3 kp (w układzie zbiorowym pracy lub w regulaminie wynagradzania albo w umowie o pracę, jeżeli pracodawca nie jest objęty układem zbiorowym pracy lub nie jest obowiązany do ustalenia regulaminu wynagradzania).

Zdaniem Sądu Najwyższego: Zapewnienie noclegu w kabinie samochodu nie może prowadzić do uznania, że pracodawca zapewnił pracownikowi bezpłatny nocleg. Zapewnienie bezpłatnego noclegu nie może sprowadzać się to bowiem tylko do zapewnienia możliwości snu, ale także pewnej przestrzeni do wypoczynku, zaplecza sanitarno-higienicznego (wyrok Sądu Najwyższego z 19 lutego 2007 r. I PK 232/06).

Zdaniem Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy: Wypłacane pracownikom diety oraz ryczałty za noclegi, niezależnie od posiadania przez pracowników w samochodach przystosowanych do nocowania, mogą stanowić u pracodawcy koszty uzyskania przychodów (interpretacja z 6 grudnia 2007 r., ITPB1/415-293/07/PSZ).

Niemniej orzeczenia sądów nie stanowią wiążącej wykładni prawa. Mając jednak na uwadze fakt, iż w przedmiotowej kwestii zapadło kilka wyroków sądowych pracodawcy, do momentu wprowadzenia jasnych regulacji prawnych do Kodeksu pracy bądź ustawy o czasie pracy kierowców, mogą spodziewać się, że ukształtowana linia orzecznicza będzie podstawą dla rozstrzygnięć w innych, podobnych sprawach.

Autorem odpowiedzi jest: 

Joanna Kaleta

Nasze usługi

Audyt dokumentów czasu pracy
Ułożenie grafików czasu pracy
Szkolenia

Szkolenia Akademia Wiedza i Praktyka

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

wiper-pixel