Ustalanie pory nocnej dla kierowców

Ustalanie pory nocnej dla kierowców

28.05.2015

Przepisy Kodeksu pracy określają czas trwania pory nocnej jedynie ramowo. Obowiązek dokładnego ustalenia, które godziny wyznaczone zostaną dla kierowców jako pora nocna spoczywa zatem na pracodawcy. Należy to zrobić w układzie zbiorowym pracy, regulaminie pracy albo w drodze obwieszczenia. Ustalając godziny trwania pory nocnej samodzielnie w obwieszczeniu, należy o tych ustaleniach poinformować kierowców na piśmie.

Kierowcy - ustalenie pory nocnej

Pracodawca może zatem określić jako porę nocną godziny pomiędzy: 21.00 a 5.00, 22.00 a 6.00 lub 23.00 a 7.00. Od tego, co wybierze, będzie zależało, czy pracownikom zaczynającym pracę np. o 5.00 należy wypłacać dodatek za pracę w nocy.

Jeżeli natomiast pracodawca w żaden sposób nie określi pory nocnej obowiązującej w jego firmie, to za porę nocną uważa się cały okres między 21.00 a 7.00 rano. Nie będzie to więc 8 godzin wybranych przez pracodawcę z trwającego 10 godzin przedziału, lecz całe 10 godzin.

Kierowcy - nie można ustalić różnych godzin pory nocnej dla poszczególnych kierowców

Pora nocna powinna być ustalana tak samo dla całej firmy. Tylko w przypadkach uzasadnionych organizacją pracy pracodawca może ustalić dla różnych grup pracowników odmienne godziny pory nocnej. Na przykład inna pora nocna może obowiązywać pracowników pracujących w biurze, a inna kierowców. Niedopuszczalne jest jednak określenie różnych godzin pory nocnej w stosunku do pracowników należących do tej samej grupy. Mogłoby to zostać uznane za próbę ominięcia przepisów Kodeksu pracy dotyczących pracy w porze nocnej.

Kierowcy – objęci dwiema porami nocnymi

Dla kierowców przewidziano też drugi rodzaj pory nocnej. Jest to okres 4 godzin pomiędzy północą i 7.00 rano. Tak wyznaczoną porę nocną stosuje się jednak wyłącznie do celów ustalania czasu pracy. Nie należy jej używać do rozliczania wynagrodzenia za pracę kierowców pracujących w nocy.

Kierowców nadal dotyczy zatem opisana w Kodeksie pracy pora nocna w odniesieniu do:

  • dodatku za pracę w porze nocnej,

  • zakazu pracy w porze nocnej pracownic w ciąży, pracowników opiekujących się dzieckiem do lat 4 (bez ich zgody) czy też pracowników niepełnosprawnych.

Pracodawcy zatrudniający kierowców muszą więc ustalić dwie pory nocne obowiązujące w firmie:

  • jednej - służącej do planowania czasu pracy kierowców (zgodnie z ustawą o czasie pracy kierowców),

  • drugiej - w celu rozliczania i wynagradzania pracy w nocy (zgodnie z Kodeksem pracy).

Autorem odpowiedzi jest: 

Joanna Kaleta, szkoleniowiec, autorka wielu publikacji z zakresu prawa pracy oraz czasu pracy kierowców

Nasze usługi

Audyt dokumentów czasu pracy
Ułożenie grafików czasu pracy
Szkolenia

Szkolenia Akademia Wiedza i Praktyka

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

wiper-pixel