Ryczałt za nocleg kierowców - zmiany w 2016 roku

Ryczałt za nocleg kierowców - zmiany w 2016 roku

Adam Hrycak

16.01.2016

Zmiana ustawy o czasie pracy kierowców, która reguluje korzystnie dla przewoźników kwestie wypłaty ryczałtów za nocleg, powinna wejść w życie w drugiej połowie 2016 roku. Ryczałt za nocleg nie będzie przysługiwał kierowcy, jeśli kabina pojazdu będzie odpowiednio wyposażona zgodnie z wymogami zawartymi w rozporządzeniu.

Projekt zmian w ustawie o czasie pracy kierowców został opracowany w następstwie głośnej uchwały Sądu Najwyższego z 12 czerwca 2014 r. Zgodnie z nią miejsce do spania w kabinie samochodu nie oznacza zapewnienia kierowcy bezpłatnego noclegu w transporcie międzynarodowym i przysługuje mu za to zwrot kosztów noclegu.

Nowelizacja przepisów przewiduje upoważnienie do wydania rozporządzenia, w którym zostanie ustalony stały ryczałt na pokrycie kosztów podróży służbowej.

Rozporządzenie ma określać przede wszystkim:

  • wysokość należności na pokrycie kosztów podróży służbowej z uwzględnieniem czasu trwania podróży,

  • limit za nocleg, a także

  • warunki zwrotu kosztów przejazdów, noclegów i innych wydatków.

Jednocześnie przewidziano, że jeżeli kabina pojazdu spełnia określone warunki, odbieranie w niej odpoczynku przez kierowcę jest zapewnieniem mu bezpłatnego noclegu. Minimalne warunki, jakie powinna spełniać kabina pojazdu wyposażona w miejsce do spania, będą sprecyzowane w rozporządzeniu.

Przy jego wydawaniu minister będzie musiał uwzględnić:

  • wewnętrzne minimalne rozmiary przestrzeni do spania,

  • minimalne rozmiary leżanki i jej parametry techniczne,

  • dostępność złączy elektrycznych 12 V oraz punktów oświetlenia,

  • system wentylacji i ogrzewania, także podczas postoju z wyłączonym silnikiem.

Jeżeli te warunki zostaną spełnione, przewoźnik nie będzie musiał wypłacać kierowcy ryczałtu za nocleg.

Projekt nowelizacji znajduje się w konsultacjach społecznych. Termin zakończenia tych uzgodnień został określony na 30 grudnia 2015 r. Jeżeli nawet krótko po tym dniu projekt trafi do Sejmu, to i tak na wejście zmian w życie trzeba będzie jeszcze długo poczekać. Przepisy dotyczące ryczałtów mają bowiem wejść w życie dopiero po upływie 6 miesięcy od dnia opublikowania nowelizacji.

Autorem odpowiedzi jest: 

Adam Hrycak

Nasze usługi

Audyt dokumentów czasu pracy
Ułożenie grafików czasu pracy
Szkolenia

Szkolenia Akademia Wiedza i Praktyka

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

wiper-pixel