Dodatek za pracę w porze nocnej w 2016 roku

Dodatek za pracę w porze nocnej w 2016 roku

Kostecka Anna

28.12.2015

Od 1 stycznia 2016 r. wzrośnie dodatek za każdą godzinę pracy w porze nocnej, który stanowi 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia. Poniżej przedstawiamy tabelę z wyliczonymi kwotami dodatków.

Pracownik zatrudniony w porze nocnej ma prawo do dodatku do wynagrodzenia za każdą godzinę pracy w porze nocnej. Dodatek ten wynosi 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę.

W sytuacji, kiedy pracownik stale wykonuje pracę w porze nocnej poza zakładem pracy dodatek może zostać zastąpiony ryczałtem. Jego wysokość odpowiada przewidywanemu wymiarowi pracy w porze nocnej.

Poprzez pracę w porze nocnej należy rozumieć pracę odbywającą się między godzinami 21.00 a 7:00. W tych granicach porę nocną należy ustalić w regulaminie pracy bądź układzie zbiorowym. Jeżeli takich aktów w zakładzie nie ma wówczas prawo do wyznaczenia godzin nocnych leży w kompetencjach pracodawcy.

 

Miesiąc

Stawka za godzinę pracy

Stawka dodatku za godzinę pracy w nocy

Styczeń

1.850 zł: 152 godz. = 12,17 zł

12,17 zł× 20% = 2,43 zł

Luty

1.850 zł: 168 godz. = 11,01 zł

11,01 zł× 20% = 2,20 zł

Marzec

1.850 zł: 176 godz. = 10,51 zł

10,51 zł× 20% = 2,10 zł

Kwiecień

1.850 zł: 168 godz. = 11,01 zł

11,01 zł× 20% = 2,20 zł

Maj

1.850 zł: 160 godz. = 11,56 zł

11,56 zł× 20% = 2,31 zł

Czerwiec

1.850 zł: 176 godz. = 10,51 zł

10,51 zł× 20% = 2,10 zł

Lipiec

1.850 zł: 168 godz. = 11,01 zł

11,01 zł× 20% = 2,20 z

Sierpień

1.850 zł: 176 godz. = 10,51 zł

10,51 zł× 20% = 2,10 zł

Wrzesień

1.850 zł: 176 godz. = 10,51 zł

10,51 zł× 20% = 2,10 zł

Październik

1.850 zł: 168 godz. = 11,01 zł

11,01 zł× 20% = 2,20 zł

Listopad

1.850 zł: 160 godz. = 11,56 z

11,56 zł× 20% = 2,31 zł

Grudzień

1.850 zł: 168 godz. = 11,01 zł

11,01 zł× 20% = 2,20 zł

 

Autorem odpowiedzi jest: 

Anna Kostecka

Nasze usługi

Audyt dokumentów czasu pracy
Ułożenie grafików czasu pracy
Szkolenia

Szkolenia Akademia Wiedza i Praktyka

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

wiper-pixel