Dodatek za pracę w porze nocnej – tabela na 2016 rok

Dodatek za pracę w porze nocnej – tabela na 2016 rok

06.01.2016

Pracownik, który wykonuje pracę w porze nocnej, ma prawo do dodatku do wynagrodzenia za każdą godzinę pracy w takiej porze. Dodatek ten wynosi 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę, które od 2016 roku wynosi 1850 zł. Jeżeli pracownik stale wykonuje pracę w porze nocnej poza zakładem pracy, dodatek może zostać zastąpiony ryczałtem.

W 2016 r. wzrosło minimalne wynagrodzenie za pracę z kwoty 1750 zł na 1850 zł. Wzrósł zatem również dodatek za każdą godzinę pracy w porze nocnej, który stanowi 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia.


Dodatek za pracę w porze nocnej w podziale na poszczególne miesiące 2016 roku


Miesiąc w 2016 roku

Kwota dodatku za 1 godz.

Wzór obliczenia dla 
podstawowego czasu pracy

styczeń

2,43 zł

(1850 zł : 152 godzin) x 20%

luty

2,20 zł

(1750 zł : 168 godzin) x 20%

marzec

2,10 zł

(1750 zł : 176 godzin) x 20%

kwiecień

2,20 zł

(1750 zł : 168 godzin) x 20%

maj

2,31 zł

(1750 zł : 160 godzin) x 20%

czerwiec

2,10 zł

(1750 zł : 176 godzin) x 20%

lipiec

2,20 zł

(1750 zł : 168 godzin) x 20%

sierpień

2,10 zł

(1750 zł : 176 godzin) x 20%

wrzesień

2,10 zł

(1750 zł : 176 godzin) x 20%

październik

2,20 zł

(1750 zł : 168 godzin) x 20%

listopad

2,31 zł

(1750 zł : 160 godzin) x 20%

grudzień

2,20 zł

(1750 zł : 168 godzin) x 20%

  • art. 1518 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2014 r., poz. 1502 ze zm.),

Nasze usługi

Audyt dokumentów czasu pracy
Ułożenie grafików czasu pracy
Szkolenia

Szkolenia Akademia Wiedza i Praktyka

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

wiper-pixel